Herreværelset

160429_Herrevaerelset
Fra det første møde i Herreværelset på Nivaagaard Malerisamling

Herreværelset er et frirum for mænd med forskellige holdninger og baggrund. Vi mødes et par gange om måneden – lærer hinanden at kende og fremfor alt hygger os.

Lad os mødes i Herreværelset, tage en snak om, hvad vi kan bruge det til. Hvad vi kan bidrage med. Lad os høre om dine hobbies. Din have eller din madlavning. Vi er alle modne mænd og ved, at en sund latter forlænger livet med en dag.

Fra opstarten af den nye “forening” var medlemstallet 36.
I begyndelsen af marts 2017 var vi nået op på 66 medlemmer, og i slutningen af februar 2018 har vi passere 110 medlemmer.

Ønsker du at være med i Herreværelsets møder, skal du kontakte Herreværelsets bestyrelse på mailadressen:
herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk.

Fra og med møde nummer 2 den 13. maj 2016 ændredes mødestedet til Egedal Byens Hus, Egedalsvej 2, Kokkedal.
Se kort nederst på siden.

Fra efteråret 2016 mødtes vi på
fredage i lige uger, kl. 11-14, start 26. august.
Sted: Egedal Byens Hus, Egedalsvej 2, Kokkedal

Efter hvert møde, samt i forbindelse med specielle arrangementer, udsender vi et nyhedsbrev til Herreværelsets medlemmer.
Heri kommer et referat af det sidst afholdte møde samt blandt andet en omtale af eventuelt planlagt indhold af det næste møde.

Tilmelding til Nyhedsbrevet fra Herreværelset)

Da møderne i Herreværelset normalt afsluttes med en lille frokost bestående at to stk. smørrebrød og en øl eller vand, skal du tilmelde dig elektronisk til hvert enkelt møde.
Det foregår ved hjælp af en Tilmeldings-knap på den side på Ældre Sagens hjemmeside på adressen www.aeldresagen.dk/fredensborg hvor du finder en kort omtale af Herreværelsets førstkommende møde.
Omtalen af mødet finder du under ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER -> FOREDRAG OG MØDER.
Se herunder.

forside-med-aktiviteter

Husk, at du skal være medlem af Herreværelset for at deltage i Herreværelsets møder.

Fra Herreværelsets sommerfrokost i juni 2019
Fra Herreværelsets sommerfrokost i juni 2019