Spørgsmål til Borgmesteren ved mødet den 22. september 2017

Der er kommet nedenstående 11 skriftlige spørgsmål fra medlemmerne til mødet med Borgmesteren i Herreværelset den 22. september. Spørgsmålene er videresendt til Borgmesteren.

Der vil naturligvis også på mødet være mulighed for at stille supplerende eller andre spørgsmål.

Vi ser frem til gode svar på spørgsmålene og en god dialog på mødet.

 

Spørgsmål:

 1. Byrådet har nu afholdt budgetseminar og plukket besparelser (ca. 20 mio. kr.) ud  fra administrationens sparekatalog.
 1. Hvilke tre enkeltområder indenfor ” pleje og omsorg for de ældre” bliver beskåret mest i 2018-2021
 2. Hvilke andre poster beskæres mest? (Vej- og stivedligeholdelse, udsatte unge, handicapområdet, anlægsbyggeri eller andet?
 1. Jeg (spørgeren) vil i det efterfølgende beskrive hvordan et aktuelt patientforløb er blevet til et Kommunalt Svigt – – – , og tilsidesættelse af alle patient rettigheder, uden efterfølgende at begrunde eller forklare hvad der har afstedkommet dette:

En hjemmepleje assistent, der regelmæssigt besøger patienten, meddeler til sin foresatte, at patienten ikke har behov for den hjælp der bliver givet.

Den foresatte meddeler sin foresatte at assistenten ikke mener patienten har behov for den hjælp der bliver givet, hvorefter hjælpen øjeblikkeligt bliver inddraget, på trods af at patientens læge – psykiater har påbudt denne behandling.

På en assistents skønsmæssige  evaluering stopper behandlingen uden .- – – læge – psykiater eller patient er konsulteret eller underrettet.

–  –  –  –  –  –  – –  –  –  –                DET   ER  ULOVLIGT       –  –  –  –  –  –   –  –  –

I  42 dage var patienten uden sin” medicin” ( aften besøget), og først da psykiateren efter sin sommerferie kom i forbindelse med hjemmeplejen, blev aften besøget genoptaget.

Psykiateren havde før sin ferie telefoneret til hjemmeplejen og anmodet om at blive ringet op, da den ansvarlige person ikke var tilstede, men det skete ikke.

Patienten udviklede i de 42 “ medicinløse “ dage en – – – ensomheds depression – – – som måske kan behandles og måske ikke, men en ting er sikkert, kommune og hjemmeplejen ved godt, at patienten bør være en del af et fællesskab, eventuelt- bofællesskab, men hverken kommune eller hjemmeplejen har reageret i hverken skrift eller tale , men frataget patienten den eneste personlige kontakt, som jo var det værste man kunne gøre, for en der lider af ensomheds depression.  

—   –   –   —   –  – DET  ER  FOR  RINGE  –   –  –  –  –

Kunne jeg ikke få kommunen og hjemmeplejen på banen og belyse “hændelsen”, samt meddele mig hvilke muligheder der findes indenfor fredensborg kommune ang. bofællesskaber  –  kollektiver   – ældreboliger eller anden- nærværds- bolig muligheder, det ville da være et første skridt til hjælp, og så samtidig få tilsikret at hjemmebesøg vil være en fast del af den fremtidige hjemmepleje .

Jeg ser frem til at få nogle afklarende svar.

 1. Det går fremad med ombyggeriet og tilbygningen til Medborgerhuset Egedal (her), men den eneste tilkørselsvej (via Hørsholm kommune) virker ikke ideel for det nære samfund i Kokkedal.

Hvad vil det koste, at forlænge vejen ved P-pladsen foran Egedal Kirke hen til ”Racerbanen” og udbygge denne som parkeringspladser til Medborgerhuset. En sti fra denne P-plads til Egedal er inkluderet. Det skal samtidig umuliggøres for biler, at køre videre mod den østlige del af Egedalsvænge (bevare trygheden).

 1. 88 af landets kommuner (inklusiv Fredensborg) fejrede flagdag den 5. september, bl.a. til minde om faldne soldater og hjemkomne soldater, politi, observatører m.fl. med ar på sjælen.

Der er ca. 250 veteraner i vores kommune og antallet stiger. Alt for mange krigsveteraner er eller bliver en ”belastning for familie og pårørende”, og de  bliver dyre at ”vedligeholde”.

Ældre Sagen i Fredensborg har som en af vore mærkesager bedring af de ”Pårørendes vilkår”.

Vil Borgmesteren og Byrådet arbejde målrettet og bevillingsmæssigt på at udarbejde en ”Pårørendepolitik”, hvori emnet krigsveteraner evt. kunne indgå.

 1. Hvordan kalkulerer og fordeler kommunen budget for ældreområdet, når der ikke findes statistikker på, hvad ældreborgerne og deres pårørende er utilfredse med og klager over til Kommunen og her tænkes ikke på de klager, der bliver til ankesager – der må være en række andre klager, der aldrig når så vidt.  Det kunne f.eks. være klager over hjemmehjælp, hjemmepleje, madordnign, transport mv.. 

Det må jo betyde, at Kommunen ikke har den nødvendige information og indsigt i, hvor det økonomisk og ressourcemæssigt vil være mest hensigtsmæssigt at sætte ind for at bedre vilkårene for ældre og deres pårørende.

Ville det ikke være en solid baggrundsviden for budgetlægning, som tilsyneladende ikke findes i Kommunen for nuværende.

 1. Der er kommet gang i ældreboligbyggeri på Dageløkkemarken i Humlebæk – og det er da positivt.

Men som jeg har hørt det bygges der ca. 30 ældreboliger, men der er allerede mere end 10 gange så mange på venteliste. Det indikerer et større behov for ældreboliger i Kommunen.

Hvad vil Kommunen  gøre for at bygge flere ældreboliger. Kunne der tænkes et samarbejde med Pensionsfonde og –kasser på  ’lige fod’ med, at PFA f.eks. nu vil bygge ca. 1.000 ungdomsboliger i København, Odense, Århus og Aalborg.

Kunne Kommunen ikke for ældreboliger og bofællesskaber bruge den samme model og gå aktivt i samarbejde med ’pengestærke’ organisationer. Der bliver jo ikke færre ældre i Kommunen.

 1. Der er et væld af svineri på stierne omkring Langebjergskolen (og sikkert tilsvarende ved andre skoler i Kommunen). Affald fra kaffekrus, plastflasker, poser fra brød, slik  og meget mere.

Ville det ikke være en god ide, at sende de enkelte klasser fra skolen ud og rydde op f.eks. 1 time om dagen, hvor klasserne kan rydde op på skift i løbet af ugen. Det ville måske hjælpe dem med at lære om ’normal’ håndtering af affald og miljøvenlighed, samtidig vil det give dem den daglige luftning og motion, som skolereformen jo anbefaler. Og basalt kan de jo lære, at man ikke bare kaster affald fra sig hvor som helst, så alt i alt en Win-win situation.

Og måske det også ville hjælpe på det, hvis Kommunen investerede i nogle affaldsspande på stisystemerne.

Er det noget kommunen vil tage op og gøre noget ved.

 1. På mødet den 4. nov. 2016 spurgte jeg om det var rimeligt at Hørsholm Kommune kun gav “pensionistrabat” til egne borgere i Hørsholm Svømmehal, hvilket du gav udtryk for var klart ulovligt.

Jeg tog sagen op med Statsforvaltningen, ting tager tid, og den 06.juni 2017 fik jeg svar fra Ankestyrelsen at dette var ok.

Skal jeg gøre mere eller ændre du din opfattelse???

Læs svaret fra Statsforvaltningen/Ankestyrelsen

 1. Har kommunen nogen planer for reparation og vedligeholdelse af de mange stisystemer i Humlebæk. Der er rigtig mange steder, hvor det er ’halsbrækkende’ at gå, f.eks. på stien bag Studiebyen og på Stien mellem Studiebyen og Langebjergskolen forbi børneinstitutionerne, hvor der er store huller og mange steder manglende asfalt og ikke mindst ’farlige niveauforskelle på stierne og brønddæksler på stierne.  Rigtige faldgrubber.

Hvem har ansvaret her, hvis nogen falder i ’hullerne’ og kommer alvorligt til skade. Er det kommunen óg er der i givet fald afsat midler til det.

Helt generelt er der behov for reparation og vedligeholdelse af stisystemerne her i Humlebæk. Er det Kommune bekendt?

 1. Stor ros til, at kommunekassen er blevet forbedret i forhold til 2015, hvor der nu er lidt mere end 200 mio i kassen, hvilket omregnet svarer til ca. kr. 6-7000 pr. borger.

Det lyder ikke umiddelbart af mange penge set i det store perspektiv, så hvor rangerer kommunen sig så i forhold til andre kommuner generelt og til vores nabokommuner. Er vi i top eller bund mht. kassebeholdning fordelt pr. borger ?

 1. På mødet i Herreværelset i november sidste år var der en del spørgsmål vedrørende de mange og meget dårlige indkøbscentre her i Kommunen.

Er der noget nyt på det område og i givet fald, hvad ?