Referata fra mødet den 18. oktober 2019

Mødet i Herreværelset den 18. oktober 2019
 
Nå ja ja, træerne vokser jo ikke ind i himlen. Så Erling kunne denne gang byde velkommen til ’kun’ 72 deltagere (måske pga efterårsferie, hvor børn og børnebørn jo også skal plejes) og her i blandt flere nye, som vi håber fik en god oplevelse af vores samvær.
 
Og selv om vi i løbet af mødet fik nogle dejlige solstråler udefra kan vi jo godt erkende, at det er blevet efterår og Ove havde derfor fundet den gode gamle traditionelle efterårssang frem fra gemmerne. Og hvem kender ikke sangen ’Nu falmer skoven trindt om land’. Den  mener jeg vi i min skoletid skulle lære udenad. Og med et godt akkompagnement af Erik Påske og Willy Grevelund til sangen lød det også som andre deltagere havde hørt sangen  før og måske også havde lært den som en del af skoletidens ulidelige lektier.
 
Desværre havde Bert Hansen, der skulle holde dagens indlæg, meldt afbud pga sygdom,  men det gav så Erling mulighed for at informere om lidt af hvert, bl.a. at der nu er 7.400 medlemmer af Ældre Sagen her i kommunen, hvoraf ca. 400 er frivillige.
 
Og Erling fortsatte sgu med en stor informationsstrøm, som gav mig lidt grå hår, men Erling har efterfølgende sendt mig informationerne, som du kan se her.
 
Der er Genstart kursus den 31. oktober og 6. november for kommenende seniorer, hvor du kan høre noget om overgangen fra at være i arbejde til at blive pensionist med hvad der deraf følger på godt og ondt.
Læs mere her.

Kender du én eller flere der er på vej til et seniorliv og måske kunne tænke sig at deltage i kurset, er du meget velkomme til at sende linket videre. Der er tilmeldingsfrist den 25. oktober. I skrivende stund er der 35 ledige pladser på kurset.
 
Den 31. oktober kl. 17 er der et Spis Sammen arrangement på Nivågård Malerisamling, med temaet Dialogomvisning i værket ’Udslidt’ samt fællesspisning. Der er tilmelding.
I skrivende stund er der 27 ledige pladser.
Læs mere her

Koncert med det ikoniske band Sussi og Leo den 3. november kl. 14-16 i Byens Hus Egedal. Pris kr. 75.
Læs mere her.
Der er et max-tal på 100, og I skrivende stund er det 20 ledige pladser.
Tilmeldingsfristen er den 28. oktober.
 
5. november afholdes rejsedag i Byens Hus Egedal, hvor Ældre Sagens rejser næste år præsenteres.
Læs mere her.
 
7. november kl. 12-14.30 er der også et Spis Sammen-arrangement – også i byens hus. Temaet er: Spis sammen – når to bliver til én.
Læs mere her.
 
 
Og nåh ja, så lyder juleklokkerne jo snart og det betyder julefrokost i Herreværelset. Det kan du læse mere om i punktet ’Kommende møder – den 13. december. Erling ’efterlyste’ derfor medlemmer, der vil være:
 
 
Sponsor til julefrokosten
 
Så hvis du føler en vis trang til (måske igen) at sponsorere lidt drikkevarer til julefrokosten den 13. december hører vi gerne fra dig. Du kan f.eks. sponsorere øl, snaps eller noget andet godt for halsen.
 
Som sponsor af drikkevarer til julefrokosten vil du blive garanteret en plads, da du får mulighed for at tilmelde dig julefrokosten ca. en uge før andre medlemmer får muligheden og du vil få tilbudt en plads ved VIP bordet ved scenen, hvor du så er nærmest buffeten og kan være så heldig også at få Johnny til bords. Bedre kan det da ikke være.
 
Hvis du vil være sponsor kan du skrive til Herreværelset på 
herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk og i emnefeltet skrive Julefrokostsponsor.
Husk også at skrive, hvad du gerne vil sponsere med.
 
 
Faktuelle korrektioner til sidste nyhedsbrev
 
Henrik Teileskov, der jo holdt et indlæg om De Vestindiske Øer for os den 4. oktober, har gjort opmærksom på nogle faktuelle fejl i mit referat af hans indlæg. Det vil jeg skyndsomst korrigerer for herunder.
 

 • St. Thomas er ikke den største af de 3 øer – det er St Croix, der er væsentlig
   større, nemlig 218 km2, hvorimod St. Thomas kun er på små 81 km2, så
  her har jeg vist desværre sovet i timen og taget fejl af geografiens faktaforhold.
 • St. Thomas blev dansk i 1672. Mere præcist end i 1670’erne, som jeg
  havde skrevet. Så nu er det også på plads.
 • Loven om forbud mod den transatlantiske slavehandel blev vedtaget  i 1792
  og trådte i kraft den 1/1 1803. Her har jeg så fået forvekslet nogle årstal og
  begivenheder, men det retter jeg så nu. Men det ændrer ikke på, at slaverne
  på øerne først blev frigivet af von Scholten i 1848.
 • Salgsprisen i 1917 var 25 mio. dollars og ikke 20, som jeg havde fået skrevet og 5 mio. dollars var trods alt ikke småpenge den gang, så godt at det var mig der  tog fejl.
 • Der er ikke nogen sammenhæng mellem afståelsen af Norge og tilbage-leveringen af øerne i 1814. Beklager, men så har både min hørelse og hukommelse spillet  mig et puds (jeg tror der var flere, der så fejlagtigt hørte det samme), men som jeg jo også skrev, troede jeg heller ikke helt på den teori. Så nu er det også korrigeret og vi behøver så ikke at starte en krig med englænderne.

 
Så nu skulle den ged vist være barberet og jeg beklager de faktafejl, der så var i sidste nyhedsbrevs referat af Henriks indlæg og siger tak til Henrik for de faktuelle rettelser.
 
 
Gamle uniformer og måske hvorfor vi mistede Norge
 
Et indlæg der skulle være holdt af Bert Hansen. Men desværre blev Bert syg og måtte aflyse sit indlæg, så vi måtte finde ’nødhjælpskassen’ frem og fik så i stedet iført Ove den gode gamle fortælleruniform i stedet.
 
Og det gjorde Ove super godt med så kort vikarvarsel. Men inden han startede med sine historier som lægemiddelkonsulent så vi lige en lille video med spasmagerne Jørgen Ryg og Preben Kaas om glemsomhed. Meget morsomt og måske lidt  tankevækkende, hvis der også skal lægges lidt alvor ind i det.
Klik på billedet hvis du vil gense videoen.
 
Ove fortalte her efter små humoristiske og dog også nogle lidt tragiske anekdoter fra sit liv som lægemiddelkonsulent hos mange forskellige medicinalfirmaer. Han startede dog sin karriere som laborant på Århus Universitet, hvor fra han kunne fortælle en historie om en meget distræt professor.
 
Jeg husker ikke rækkefølgen og hvilke firmaer Ove arbejdede for, så her er blot  nogle højdepunkter fra hans indlæg og bestemt ikke alle Oves historier. Dem må du selv få ham til at genfortælle ved given lejlighed.
 
Ove fortalte bl.a. at han på et tidspunkt forhandlede uridom. Det er et slags kateter, hvor der sættes et ’tut’ på penis med en slange forbundet til en pose, der fastgøres til benet under knæet. Fikst aggregat, som Ove også fandt ud af kunne bruges til at smugle whisky over grænsen, når man lige havde været på et kort besøg i Tyskland. Der var jo ingen toldere, der ville rynke på brynene af, at man brugte kateter.
 
På et tidspunkt solgte Ove også hostesaft og udleverede i den forbindelse små
prøveflasker til diverse læger. Men de kunne jo tømmes og så genbruges til også
at smugle lidt whisky med over grænsen. Uheldigvis glemte Ove sit smugleri og
fik derfor udleveret prøveflasker (med whisky) til nogen læger, der dog mente,
at det ikke smagte af hostesaft men sikkert virkede.
 
Han har såmænd også solgt afføringsmiddel, som skulle indtages efter bestemte regler for at man ikke skulle blive afhængig af det. Men som en læge havde sagt til ham, så havde hans kone da brugt det i 20 år og hun var da bestemt ikke afhængig af produktet.
 
Ove fortalte også historier om de mange flotte udlandsrejser med læger og andet
sundhedspersonale for at hjælpe dem med at købe hans produkter. Det var ofte mindst 3 dages gode og solide ture med ca. 1-2 timers foredrag om produkternes fortræffelighed og resten af tiden til egen disposition, fest og farver. Ikke så underligt, at medicin er lidt halvdyrt.
 
Han fortalte også om mange lægers mere eller mindre besynderlige tilgang til både  patienter og praksismetode, men prøv selv ved lejlighed at høre historierne fra hestens egen mule, dvs. fra Ove.
 
Men nåh ’børnlille’ nu er jeg blevet træt og i får ej mere, men stor tak til Ove for
med så kort varsel at træde ind som vikar for Bert Hansen.
 
Og vi vil naturligvis forsøge at få Bert Hansen til at komme næste år og give os
sit ellers planlagte indlæg om gamle uniformer og så får vi måske den rigtige
historie om, hvorfor vi mistede Norge til svenskerne.