Referat fra mødet i Dameværelset den 18. april 2018

Oversigt over hændelser i DAMEVÆRELSET torsdag, den 18. april 2018.

Ved det første møde i Dameværelset kunne der tælles 36 personer, hvilket var pænt over det forventede.

Der var dækket op ved tre langborde med duge og blomster samt service til første servering, der var kaffe og småkager.

Solen skinnede fra en skyfri himmel og humøret var højt blandt damerne, så allerede kort efter ankomst gik snakken lystigt.

Formanden for Ældre Sagen i Fredensborg, Erling Vraa holdt en kort velkomsttale.

Herefter holdt formanden for Kulturudvalget i Fredensborg Kommune, Ulla Hardy-Hansen en tale om
TIDEN; både den psykiske og den fysiske tid, der ofte ikke føles ens samt den nye digitalt fremadrettede tid, der også har sine indbyggede problemer.
Ligeledes blev der talt om vores indre ur, der er af den gammeldags slags, – om ind imellem at ”standse tiden”, give sig tid til hvile og eftertanke og herunder det gode sammenhold i Dameværelset.

Herefter tog Erling Vraa igen ordet for at give vigtige oplysninger samt inspiration til kommende møder.
Der blev også talt om elektronisk tilmelding og tilmelding på anden vis, og det blev nævnt, at man bør være medlem af Ældre Sagen.

Derefter var der frokost med dejligt smørrebrød samt vin og vand.
Denne første gang var ”uden regning” men det blev aftalt at man på kommende møder skulle betale
kr. 50,- for to stykker smørrebrød, et glas vin samt kaffe og småkager.

Herefter blev der holdt afstemning om navnet. Alle kunne komme med deres forslag, der blev skrevet op.
En liste gik rundt og det navn, der fik flest x-er blev valgt.
Som det ses blev det DAMEVÆRELSET. Kort og dækkende.

Det blev desuden aftalt, at møder blev afholdt tredje torsdag i hver måned. Næste gang bliver derfor torsdag, den 17. maj. Møderne strækker sig fra kl. 11-14.
Man SKAL tilmelde sig, af hensyn til de praktiske ting, senest mandag i den uge hvor mødet afholdes.

Der vil på et tidspunkt blive fremstillet navnekort/bordkort, som vil blive fordelt på bordene forinden hvert møde. På tilfældige pladser, således at alle kommer til at tale sammen hen ad vejen.

Interessante samtaler og hyggeligt samvær er en af hjørnestenene, men der vil også blive sendt bud efter foredragsholdere, spændende personer, der har en god historie at fortælle, ligesom der kan blive tale om ekskursioner til gode oplevelser.

Alle medlemmer er mere end velkomne til at komme med forslag til ovennævnte.