Referat fra mødet den 2. november 2018

Mødet i Herreværelset den 2. november 2018

Erling var igen tilbage ved ’rorpinden’ og kunne byde velkommen til ca. 70 deltagere og til borgmester Thomas Lykke Pedersen, der igen var kommet på besøg i ’Løvens Hule’ (Herreværelset).
 
Der var til dette møde frit valg af stol og det gik helt fint. Vi blev alle ’blandet’ godt, men det er alligevel nok undtagelsen, så i kan godt forvente bordkort igen til næste møde.
 
Ove havde til mødet  tænkt sangen ’Ih, hvor er det kommunalt’ pga borgmesterens besøg, men da den er lidt vanskelig som fællessang havde Ove i stedet valgt en efterårssang, hvor hele farvepaletten  kom i brug. Det var såmænd ’En regnvejrsdag i November’, eller måske bedre kendt som ’Jeg vil male dagen blå’ og mange flere dage, der skulle males i farverige toner, og sangen skal ikke forveksles med ’Vi maler byen rød’.
 
Ove har efter mødet bedt mig efterlyse gode forslag til fællessange til start på møderne. Det kan være sange, der har relation til årstiden eller temaet for møderne  eller noget helt tredje. Hvis du har forslag må du gerne sende dem til Ove på  ogkriste@outlook.dk og gerne flere forslag, så Ove får noget at arbejde med. Og sangglade som i er, må i have masser af ideer.
 
Under frokosten, der bød på lækre gule ærter med rigeligt godt flæsk og pølse til – ja, endda med en lille ’skarp’, informerede Erling om turen til Hamburg, som du kan læse nærmere om længere nede i nyhedsbrevet.
 
Desværre kunne Erling også informere om, at Hans-Erik Winther var død og i respekt mindede vi naturligvis Hans-Erik. Hans-Erik var medlem af Herreværelset fra starten, men har på det seneste ikke kunnet deltage på vores møder pga sygdom. Hans-Erik har skrevet en af historierne i bogen ’Historier fra Herreværelset’ og har bl.a. også været rejsearrangør af rejser for Ældre sagen her i kommunen. Æret være dit minde og hvil i fred, Hans-Erik.
 
Der var til mødet kommet flere medlemmer end tilmeldt. Og det er da dejligt, at så mange møder frem. MEN husk at tilmelde jer og gerne til den fastsatte tidsfrist og via link til tilmelding. Det kunne gå denne gang, hvor frokosten var ’flydende’, men det kan blive lidt vanskeligt når den står på smørrebrød. Vi skal jo nødig have, at nogen må undvære og se misundeligt til, når andre spiser bare fordi man har glemt at tilmelde sig. Det vil være bittert for alle. Så HUSK TILMELDING til møderne.
 
Og  Ja, ja, så længe er der heller ikke til. Snart er det jul igen. Så Erling opfordrede til gode sponsorater til julefrokosten i lighed med de tidligere år. Tænk over, om du kan give et sponsorbidrag (øl, vand, snaps eller hvad der nu kan bruges til en god julefrokost).  I givet fald kan du lige sende os en besked her om på herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk
 
Der er allerede kommet et par sponsorater, men hold dig endelig ikke tilbage. Vi kan godt bruge nogen flere og det er jo til fælles bedste.
 
 
Så havde vi igen besøg af Borgmester Thomas Lykke Pedersen
 
Det er blevet en god tradition, at borgmesteren aflægger Herreværelset en årlig visit. Det giver os mulighed for at høre om ’rigets tilstand’ og stille gode relevante spørgsmål til ham. Og sådan var det også på dette møde.
 
Der var sædvanen tro sendt skriftlige spørgsmål til borgmesteren forud for mødet (14 spørgsmål – vist lidt overvældende for ham).
 
Men inden Thomas tog hul på at besvare spørgsmålene gav han en kort status på kommunens ’tilstand’. Han fortalte bl.a. at der nu med opbakning fra alle i byrådet var vedtaget budget for 2019. Kommunen har en beholdning på ca. 300 mio kr., men pga af Statens anlægs- og serviceloft kunne man ikke bruge de midler, som man ellers gerne ville have gjort. Det gælder f.eks. indenfor Ældreområdet, hvor kommunen har fået tildelt 11.2 mio. kr. ekstra fra Staten, som dog ikke kan bruges til noget, da budgettet nu er fastlagt og vedtaget. Smart og meget bureaukratisk.
 
Så man har i stedet besluttet, at bruge nogen af de 300 mio kr. til merafvikling af gæld, så kommunen måske bliver gældfri allerede i 2025 i stedet for 2027.
 
I budgettet er der over en 4-årig periode afsat kr. 1.2 mia kr. til vedligeholdelse og forbedring af skolerne i kommunen, startende med Kokkedal Skole. Det er godt nok et stort beløb, men det er åbenbart nødvendigt.
 
Thomas informerede også om, at Nivå Centret var overtaget af Købmændenes ’et eller andet’ og at der var forhandlinger i gang med dem om, hvad der skulle være at butikker her. Men det ligner en Netto og Rema løsning på dagligvaresiden og hvad der ellers kommer af butikker må stå hen i det uvisse. I Humlebæk Centret, der er overtaget af nogle jyske forretningsfold, er der også planer i gang vedr. renovering og ombygning af centret, bl.a. med boliger over forretningerne. Og på sigt sker der sikkert også noget i Fredensborg. Her har man planer om at ’åbne’ mere op til Jernbanegade for at tiltrække bl.a. turister fra Slottet. Men alle planer lød lidt som ’måske og hvis’. Der var ikke noget konkret.
 
Thomas kom af vanvare til at nævne seniorboliger og det skulle han  nok ikke have gjort. Det gav anledning til en større debat, da mange synes der var lidt for meget passivitet og manglende vilje fra kommunens side mht.. at bygge boliger for seniorer. Men det blev med politisk snilde (bort)forklaret. Men tilsyneladende er det et stort ønske fra mange, så ’tryk’ endelig på hos kommunen.
 
Der er også planer i budgettet for opførelse af et ’gymnastikhus’ i Nivå, så alle kan få strukket ud i de ømme led. Der vil også blive opført nye boliger i nærheden af centret, men sikkert igen uden seniorboliger.
 
Vedrørende Cirkelhuset og skolen der, er der investorer, der gerne vil udbygge skolen til en international skole og samtidig bygge ungdomsboliger (så kan vi jo søge dem – vi er jo unge, der blot er blevet lidt ældre) og et hotel og forretninger, som dog ikke må sælge dagligvarer (aftales med Hørsholm Kommune, der ellers er lidt bange for handlen i Hørsholm Midtpunkt).
 
Det samme gælder for de butikker, der åbner på ’Arriva grunden’. Her må der heller ikke sælges dagligvarer aht. butikkerne i Hørsholm og Jysk må f.eks. ikke sælge håndklæder. Og sådan er der så meget småligt i alt det store. Ikke sært det er vanskeligt med storpolitik.
 
Og så var der svarene på spørgsmålene:
 
Hmm! Hvad skal jeg skrive, hvad skal jeg skrive  tænker manden med friske taster foran sig. Der var jo mange lange spørgsmål og lige så mange lange svar.
 
Thomas truede med at svare skriftligt på spørgsmålene eller nogle af dem og når vi modtager dem så skal jeg nok viderebringe dem i et kommende nyhedsbrev.
 
Men ellers var der en pæn debat omkring de enkelte spørgsmål og jeg vil her prøve at gengive nogen af svarene på de mere almene spørgsmål.
 
På spørgsmålet vedr. pensionistaftale med Hørsholm Kommune om brug af svømmehallen (var allerede til debat med Thomas i 2016). Her svarede Thomas, at kommunen ikke kunne få en aftale med Hørsholm, der på samme måde tilgodeser kommunens pensionister, som pensionister i Hørsholm. Og et tidligere løfte fra Thomas om, at man så her i kommunen ville give et tilskud her til er også ’faldet på gulvet’, da man ikke har det med i budgettet. Personligt tror jeg det var enten glemt eller nedprioriteret. Sorry folkens, men sådan lød svaret i mine ører.
 
I forbindelse med spørgsmålet om vedligeholdelse af stier og veje kunne Thomas fortælle, at kommunen var i gang med renovering og at der var afsat yderligere 2 mio kr. til næste år. Planerne for hvor og hvornår der sker en vedligeholdelse af stier og veje i dit område kan du se på kommunens hjemmeside (se her), men hold godt øje med stierne imens når du betræder dem, så du ikke falder i et af hullerne, da der jo kan gå en rum tid inden der sker noget. Besynderligt nok syntes Thomas ikke det var så slemt endda. Hvor mon han har det fra?
 
Med hensyn til at tiltrække virksomheder eller specielle brancher til kommunen gøres der ikke noget, da kommunen ifølge svaret fra Thomas, ikke råder over industrigrunde for nuværende. Men han var ikke afvisende overfor en markedsføring af kommunen, når der var industrigrunde til rådighed. Og så spørger man sig selv lidt stille. Hvorfor anskaffer man sig så ikke nogen industrigrunde for de midler man tilsyneladende har i kommunen, så man kan komme i gang med at tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser og dermed fremtidssikre kommunens økonomi?
 
I forbindelse med spørgsmålet om hvad der gøres i forhold til de mange utilpassede unge i Nivå Centret, mente Thomas, at der blev gjort et stort arbejde i samarbejde med politi, kommune og beboere. Det var der så vist ikke helt enighed om og et eksempel var bl.a. nedbrænding af fritidsklubben. Det mente Thomas dog også var noget ’skidt’, men det kom jo frem, at det skyldtes at man fra kommunens side havde nedbragt åbningstiderne, hvilket fik de unge til at reagere voldsomt og brænde huset af. Det er selvfølgelig ikke nogen undskyldning for dem, men når der nu netop var problemer der, hvorfor så nedskære åbningstiden for, som Thomas forklarede, at kunne flytte nogen ressourcer til et andet område. Det var så vist ikke helt smart fra kommunens side og mon ikke der burde være nogen i kommune der (igen) skulle give en kvajebajer.
 
Der var et spørgsmål vedr. hjemmeplejen i kommunen og den manglende rekruttering af medarbejdere her til samt hvordan kommunen var gearet til at håndtere de mange kommende plejeopgaver, når borgere blev sendt hurtigere hjem fra hospitaler. Ifølge en dagsorden fra Social- og Sundhedsudvalget fra den 9. oktober bruger kommunen 15%  mindre på 65+ området end andre kommuner. Hertil svarede Thomas, at der var foretaget yderligere rekruttering af medarbejdere for området og at kommunen var i ’synk’ med andre kommuner. Han mente, at hjemmeplejen her i kommunen var rigtig god, hvilket vi så må tage til efterretning. Desværre blev dette spørgsmål ikke fulgt op for det er da lidt besynderligt, at verden kan ændre sig så meget på så kort tid.
 
På et spørgsmål om budgettet for ældreområdet var større eller mindre end sidste år, kunne Thomas fortælle, at budgettet var det samme (uforandret), ca. 480 mio kr., hvilket svarer til ca. 18% af kommunens driftsbudget. Det lyder umiddelbart rimeligt, da antallet af pensionister i kommunen jo udgør ca. 20%.
 
Der var også et spørgsmål om, hvordan kommunen vil sikre at vi alle får en værdig alderdom. Men her sov jeg nok i timen, for jeg kan slet ikke huske, hvad Thomas svarede på et så ellers væsentligt spørgsmål – beklager.
 
Det sidste spørgsmål, hvor vi nok alle var ved at være lidt småsultne, drejede sig om affaldssortering. Thomas kunne fortælle, at kommunen  ikke afviser et samarbejde med de andre 4 kommuner i affaldsprojektet, men vil undersøge muligheden for optisk affaldssortering. Dvs. at affald kommes i forskellig farvede affaldsposer og at man dermed kan sortere det automatisk ved forbrændingsvirksomhederne. Men Thomas tror dog på, at løsningen på sigt bliver den samme som de 4 øvrige kommuner går ind for, hvilket er, at vi som forbrugere får udleveret forskellige affaldsbeholdere til det forskellige affald. Så nu er det så bare at sætte sig tilbagelænet og se, hvad kommunen beslutter sig for og hvornår.
 
Nu har jeg forsøgt at referere svarene på nogen af spørgsmålene og nåh ja, det kan godt være de er lidt farvet af mine egne synspunkter, holdninger og kommentarer, men det er jo det privilegium jeg har, når jeg har pennen i min hånd – så undskyld, hvis nogen har opfattet det anderledes.  Men hvis vi får nogen skriftlige svar fra Thomas skal jeg nok i alles interesse bringe dem videre.
 
På grund af vores mange og rigtig gode spørgsmål blev det et langt indlæg fra Thomas, men de gule ærter blev dog holdt varme, så alt gik som det skulle.
 
Tak til Thomas for at stille op og ikke mindst tak til jer alle, som bidrog i spørgsmålsdebatten med Thomas, som vi håber at få besøg af igen til næste år.
 
Thomas opfordrede i øvrigt alle til at skrive til ham, hvis der var noget her i kommunen, som man gerne ville have uddybet, gode forslag eller ville give sin kritik til kende om. En måske lidt ’farlig’ opfordring, men du kan skrive til Thomas på borgmester@fredensborg.dk og så må han jo tage den der fra.