Referat fra møde nr 1 den 24. april på Nivaagaards Malerisamling

Referat fra første møde i Herreværelset torsdag den 28. april 2016 på Nivaagaards Malerisamling

Der var mødt 28 personer til det første møde i Herreværelset.Erling bød velkommen og Hans Nissen åbnede Herreværelset.

Herefter lidt frokost og god snak om bordene.

Der var enighed om at vælge en bestyrelse, som består af :
Torben, Poul Erik, Bent og Erling.

Næste møde blev planlagt til fredag den 13. maj kl. 11-14 i medborgerhuset, Egedal, Egedalsvej 2, 2980 Kokkedal.
Følgende datoer er planlagt:
Torsdag den 26. maj 11-14
Fredag den 10. juni kl. 11-14
Fredag den 24. juni kl. 11-14, men vi afventer svar på booking.

Vi foreslår, at der bestilles 2 stk smørrebrød per person og at der serveres en øl eller vand og en kop kaffe til for kr. 50,- per person. Mulighed for at købe ekstra øl/vand.
For at melde sig til og for at ingen skal have udgifter for personer, der ikke møder op, blev det aftalt, at der indbetales kr. 50,- på en konto tilhørende Erling Vraa. Kontonr. 7638 0002000313.

Vi foreslår, at vi inviterer stifteren af Hemmingway klub i Hørsholm til næste møde.
Endvidere foreslår vi at vi får 2 min til en personlig præsentation.

Forslag fremlagt på første mødedag:
Rullende mødedage (ugedage)
Debatter
Ekskursioner til områder med natur/historie/teknik
Virksomhedsbesøg
Foredrag
Budget for kommunen og måden pensionister modtages på

For ref.
Erling