Referat at mødet den 17. november 2017

Mødet i Herreværelset den 17. november 2017

Mødet var igen godt besøgt. 35 medlemmer havde fundet vej over ’plankebroen’ til lokalerne. Og selv bordopstillingen gik helt uden problemer bortset fra en del larm. Måske der nu er fundet et opstillingssystem, der giver plads og luft til alle. Der var i hvert fald luft nok i talerøret, for der blev snakket og grinet en hel del over kaffen.

Erling ’dingede’ igen med sin formandsklokke og bød velkommen til mødet, hvor der også var nye medlemmer med og som vi håber ikke blev ’skræmt’ væk fra de kommende møder. Og velkommen til dem.

Erling introducerede dagens indlæg fra en af ’vore egne’, Michael Huusom Men inden han kom på banen holdt vi igen ’fanen højt’ og stemte stående i med en fællessang – ’Om lidt er kaffen klar med ostemad, mens Nina er i bad’ fra Svantes viser. Det lød faktisk så godt, at vi måske også kunne ’tage’ den til julefrokosten – hvad siger du Ove!

Der var også en ung ’praktikant’ med til mødet (Oves barnebarn), der måske lige ville opleve, hvordan det er når glade pensionistherrer er samlet – eller også var det for at høre Michaels indlæg.

Under frokosten informerede Erling og Bjørn om tilmelding til møderne og appellerede til, at man tilmeldte sig møderne via linket fra nyhedsbrevet og at man meldte tilbage til Herreværelset på herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk hvis man ikke fik en kvittering på tilmelding, da det evt.. kan skyldes, at mailadressen i systemet er registreret forkert, og så vil vi gerne hjælpe med at få rettet.

Du kan også selv tjekke om det er korrekt mailadresse. Når du tilmelder dig et møde og har indtastet dit medlemsnr. Og fødselsdato og ’hentet oplysninger’ kan du her se, om det bl.a. er den rigtige mailadresse og evt. også rette den her.

Der var også nogen deltagere, der ikke fik nyhedsbrevet og de kan naturligvis også skrive til Herreværelset, så vi kan klare det. Men det er jo lidt omsonst at skrive det her, når de jo ikke får nyhedsbrevet, men så kan du evt. give den oplysning videre, hvis du hører fra nogen, der ikke har modtaget det.

Endvidere informerede Erling om den kommende julefrokost, men det kan du læse mere om under punktet ’Kommende møder’. (Se nyhedsbrev nr 49)

Flystøtteoperationer på Balkan og krigsveteran

Michael Huusom holdt et indlæg om flystøtteoperationer på Balkan i 1993-94 og det at være krigsveteran her fra.

Michael fortalte om sin ca. halvårige udstationering til Balkan fra oktober 1993 til foråret 1994 og supplerede sit indlæg med en masse gode billeder der fra. Udsendelsen var i FN tjeneste, hvor han var udsendt som ”Forward Air Controller (FAC)” i og omkring Tuzla i Bosnien i Hercegovina. Hans opgave var at udpege bombemål fra fly mod de steder, hvor der blev skudt mod FN’s operationer med at udbringe mad og anden nødhjælp i krigsområderne.

Det var hverken lysten eller eventyrtrangen, der fik Michael til at drage af sted til det krigshærgede område på Balkan. Det var snarere en ’trussel’ om fremtidsudsigterne i luftvåbnet fra de ’overordnede skrivebordsfolk’, hvis man ikke tog af sted ’frivililgt’. Og da Michael havde ca. 250 ’elever’ på ’skolebænken’, synes han ikke det var her han skulle sige ’nej tak’, men foregå med et godt eksempel.

Og træningen til udsendelsen forgit i Oksbøl, hvor alt jo var fredeligt og ganske ufarligt. Det var en helt anden verden han kom ned til.

Sønderbombede huse, armod, folk der skød på hinanden og alt og alle uden et større formål.

Michael fortalte også om, at få ’krigsmaskiner’ bragt til Tusla. De var blevet fløjet til Beograd i Serbien og skulle transporteres herfra til Tusla. Men som serberne havde set i ’krystalkuglen’ skulle de jo så igennem ’serberland’ til Bosnien for så at få vendt dem om mod sig selv. Det forstår man måske godt, at de ikke synes var det smarteste. Men hvordan kunne ’genierne’ ved skrivebordet forestille sig, at det skulle kunne lade sig gøre ? Det illustrerer vel en dårlig strategisk planlægning !

To gange i sin udstationeringsperiode udvalgte Michael bombemål, hvorfra FN konvojer blev beskudt. Men den lange og meget langsommelige kommandovej forhindrede, at der kom noget aktivt ud af det. Men sådan er det at arbejde under FN ledelse.

Til gengæld var Michael med til at få åbnet lufthavnen i Tusla for FN. Det foregik bl.a. ved et møde, hvor både muslimer og serbere deltog. Og da begge parter nægtede at lade deres våben blive udenfor mødelokalet foregik mødet med svært bevæbnede modstandere siddende overfor hinanden. Det kunne jo gå galt når som helst, så det var med at holde nerverne i ro. Det kan ikke undgå at sætte sig i ens sjæl.

Undervejs var han også på ’øvelse’ hos de canadiske udstationerede. Det var vist, forholdene taget under betragtning en bedre oplevelse med god Jack Daniels whisky. Canadierne var også gode forretningsfolk. I deres forsyninger var der også T-shirts, som de så hængte op og skød huller i med maskinpistoler. Så kunne de sælges som et ’krigsminde’ for det dobbelte beløb.

Udstationeringen i Tusla var hos NordBat. En bataljon fra de nordiske lande. Og her startede det i den svenske lejr. Men både de svenske overordnede og ikke mindst de sanitære forhold var ikke til at klare, så med lidt list blev han flyttet til en dansk lejr, som så fik navnet Camp gjynge – efter Svend Gjynge og nok mest for at drille svenskerne.

Da Michael igen var vel ankommet til danmark fra sin udstationering, sikkert med lidt ar på sjælen, fik Michael et flot takkebrev fra sine ’overordnede’ for sin gode indsats og ikke mindst en takkegave – en billet til Tivoli. Store forhold.

Jeg må erkende, at jeg kommer lidt ’til kort’ med at referere Michaels indlæg. Der var rigtig mange militære forkortelser og ikke mindst et væld af ’Balkaniske’ by- og stednavne, som jeg slet ikke kan fremkalde i min ’husker’.

Men jeg kan anbefale, at du læser en nærmest dagbogslignende historie, som Michael og hans medudsendte, Jesper, har skrevet om deres udstationering på Balkan og det er både skræmmende, spændende og til dels munter læsning. Der er beskrevet mange flere detaljer, end dem Michael kom ind på i sit indlæg. Du kan læse historien på http://algon.dk/dok/Jugoland.pdf

Stor tak til Michael for et både følsomt, alvorligt og ind imellem muntert indlæg med holdninger.