Referat af mødet på Egedal den 18. november 2016

Mødet i Herreværelset den 18. november

Erling bød vanen tro velkommen til mødet, der havde samlet 36 medlemmer. Og igen lykkedes det at få sat en bordopstilling op (det er vi blevet ret gode til), så alle kunne følge Michaels indlæg på ’lærredet’. Og igen tak til dem der hjalp med at slæbe borde og stole, service mv. Det er en stor hjælp.

Erling informerede om, at smørebrødet denne gang ikke kom fra Føtex, som ifølge Erling er lidt (for ikke at sige meget) ’firkantede’ i forbindelse med vores bestilling. Men ingen følte sig vist snydt. Der var flere, der endda mente at det var bedre, end det vi tidligere har fået fra Føtex, selv om det også var godt. Nu skal vi jo selvfølgelig ikke blive for forvente, men mon ikke Erling har carte blance til også fremover igen, hvis Føtex ikke kommer på bedre tanker, at købe smørebrødet det ’nye’ sted også selv om det er lidt dyrere. Det må vi jo så se på hen ad vejen.

Under/efter frokosten foreslog Erling en udflugt til et bilmuseum ved Høng. Det kunne være et forårsarrangement, som vi kan vende tilbage til, når der kommer mere varme i luften. Der er i det hele taget kommet mange gode ’udflugtsforslag’ fra medlemmerne, som vi vil se nærmere på planlægningsmæssigt inden det igen bliver forår.

John Flagga foreslog, at vi også i Herreværelset kunne føre nogle ’rundbordsdebatter’ om forskellige emner. Som emner/temaer blev bl.a. nævnt Forsvaret, EU, Miljø og klima, Folketinget, lokale forhold mm. Og der var tilsyneladende en god opbakning blandt deltagerne til noget sådan. Så opgaven lige nu er, at finde ud af, hvordan vi arrangerer det, så der også bliver ’plads’ til de eventuelle mødedeltagere, der ikke ønsker at deltage i ’rundbordsdebatterne’, men bare vil sidde og hyggesnakke. En mulighed kunne være at bruge flere af lokalerne i Medborgerhuset.

Men hvis du skulle have forslag til emner/temaer, som vi på den måde kan drøfte, er du meget velkommen til at sende dine forslag til herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk eller direkte til Bent M på jbmarcussen@gmail.com – gerne med lidt uddybning af emnet, så vi kan beskrive det nærmere i nyhedsbrevene.

Da alle var blevet ’bænket’ og havde fået kaffe i koppen, introducerede Erling indlægget fra Michael Huusum.

Indlæg om pilotuddannelsen mv af Michael Huusum

161118-herrevaerelset_01Michael, der selv er medlem af Herreværelset, holdt et indlæg om pilotuddannelse m.v.

Michael er pensioneret jagerpilot (med pilotnavnet HUS).

I sin 40-årige karriere har Michael indtaget en lang række ledende stillinger, til og med oberstniveau, inden for Flyvevåbnet i Danmark og på Grønland, samt i NATO og FN regi; blandt andet i USA, Tyskland, Polen og i Bosnien-Herzegovina.

Michael fortalte muntert om pilotuddannelsen anno 1968/69 samt andre ”røverhistorier” fra sin tid i Flyvevåbnet.

161118-herrevaerelset_03Og det var bare om at holde ørene ’stive’, for der var rigtig mange spændende og gode historier og hvis Michael ikke havde fået en ’frokostbagkant’ kunne han helt sikkert have fortsat i flere timer. Og kedeligt var det bestemt ikke at høre på.

Det var primært om selve pilotuddannelsen og de strabadser det indeholdt samt historier fra Michaels tid i USA og Grønland han fortalte om, selv om han da også kom lidt rundt i Østeuropa og Danmark.

Michael sluttede et fantastisk godt foredrag af med valget af de nye jagerfly.

Men hold nu op. Så mange fantastisk spændende og udfordrende opgaver i sit arbejdsliv. Det er dog helt imponerende og man sidder tilbage med lidt ’åndenød’.

Spændende og medrivende indlæg. Tak for det Michael. Og så må vi jo finde ud af, hvornår vi skal have 2. halvleg.