Referat af mødet i Herreværelset på Egedal den 4. november

Mødet i Herreværelset den 4. november 

Erling bød velkommen til mødet, der havde samlet 40 medlemmer. Og det lykkedes at få sat en bordopstilling op, så der var plads til alle. Og tak til dem der hjalp med at slæbe borde og stole mv.

Inden Thomas Lykke Pedersen (borgmesteren) kom til Herreværelset var der både god kaffe og snak over bordene og det samme gjorde sig gældende under frokosten. Og det et det, der bl.a. er med til at give den gode stemning i Herreværelset.

Erling var ordstyrer på mødet og introducerede kort Thomas Lykke Pedersen.

Spørgsmål til borgmesteren 

Thomas Lykke Pedersen startede ’spørgerunden’ med at fortælle om sin egen baggrund som politiker i kommunen. Thomas startede allerede tilbage i 1985 i det ’gamle’ Fredensborg-Humlebæk Kommune og blev det ’nye’ Fredensborg Kommunes borgmester efter sammenlægningen med Karlebo Kommune

Herefter fortalte Thomas om ’kommunens tilstand’, der tegner mere ’lys’ end for et års tid siden. Der er igen kommet penge ’i kassen’ og styr på økonomien.

Det årlige budget er på ca. 2,3 mia kr. og heraf anvendes ca. 18% til ældreområdet. Pensionister udgør ca. 22% af kommunens borgere.

Der er i budgettet afsat ca. 100 mio til anlægsarbejder, herunder bl.a. til et nyt hus (Byens hus) ved Medborgerhuset Egedal og nye faciliteter for elitegymnastik i Nivå.

Fredensborg Kommune er igen blevet en frikommune. Denne gang på det klimamæssige  og sociale område.

Der var i forvejen sendt 12 spørgsmål til Thomas, som han havde forberedt gode afklarende svar på. Herudover blev der stillet en række supplerende spørgsmål undervejs til hans svar samt naturligvis nogle tillægsspørgsmål fra de fremmødte medlemmer.

Det gav anledning til megen god (og til tider højrøstet) debat, som det vil være vanskeligt at referere i detaljer, men da de fleste af Herreværelsets medlemmer jo var til stede på mødet, er alle vel også blevet afklaret omkring spørgsmål og svar og måske endda gjort sig egne notater.

Vi tror, at Thomas Lykke Pedersen synes det var hyggeligt at være på besøg i Herreværelset og han tilbød da også, at komme igen næste år, hvis han fik en invitation – og det synes vi da, at vi skal holde ham op på.

Ikke mindst var der en del spørgsmål, som det kunne være interessant at følge op på, f.eks. 

  • ·Udbedring af dårlige cykel-/gangstier i Kokkedal
  • ·Hvad sker der med HT-grunden i Kokkedal
  • ·Opsætning af flere affaldsspande i kommunen
  • ·Nye tiltag for Humlebæk og Nivå centret
  • ·Information til ’nye’ pensionister
  • ·Og der er sikkert flere spørgsmål, som kunne følges op, men det har hver især  forhåbentlig noteret sig

Men konklusionen må være, at det trods (forståelige) forskellige holdninger hos deltagerne igen var et godt møde.