Referat af mødet i Herreværelset i Egedal medborgerhus den 9. september 2016

Referat af mødet i Herreværelset den 9. september 2016 

Mødet i Herreværelset den 9. september

På mødet deltog 26 medlemmer, hvor nogen kom i så god tid, at de kunne hjælpe med borde, stole, kaffe mv. Og tak for det.

Erling bød velkommen og overraskede med, at der var rester tilbage i bitterflasken til alles tilfredshed. Det kunne jo blive en vane mod lidt ekstra deltagerbetaling !
Og a’propos deltagerbetaling var der enighed om, at den nuværende deltagerpris på kr. 50 skulle være mere fleksibel, så der også var penge til at dække honorar til indlægsholdere. Så fremover vil deltager prisen kunne være 10-20 kroner højere, hvilket vil fremgå i nyhedsbreve vedrørende de enkelte møder samt naturligvis i forbindelse med tilmelding til møderne.

Indlæg af Erik Lynæs
Erling bød velkommen til indlægsholder Erik lynes, der underviser mennesker med med depression, angst og/eller kroniske smerter.

Da vi mænd jo ikke er så åbne overfor disse ting ville vi måske få en ’øjenåbner’ ved at høre Erik fortælle lidt om dette emne og det gjorde Erik absolut ganske tankevækkende og medlevende og involverede os både i sang og lidt motionsanstrengelser.

Der skal ikke være nogen tvivl om, at Erik ’brænder’ for sagen og skal da også komplimenteres for et godt gennemført indlæg.

Der var efter indlægget en god debat med Erik, hvor der blev ’vendt’ forskellige synspunkter omkring kurserne og deres indhold samt hvorfor mænd ikke er så gode til at deltage i sådanne kurser.

En debat der var lidt både ’for og imod’ kursernes indhold og metodik, men nu er vi da blevet bekendt med kursernes eksistens, muligheder og indhold, hvilket jo var et mål med indlægget. Og så kan hver enkelt jo heldigvis gøre op med sig selv.

Men et godt indlæg, der fik tanker i gang.

Hvis du vil vide mere om kurset og evt. inddrage dine pårørende kan du læse mere om kurset på:
http://www.patientuddannelse.info/kr-sm.aspx

Kurserne kører igennem kommunen og er gratis og du kan få mere at vide om hvordan du tilmelder dig et af kurserne ved henvendelse til Fredensborg Kommune, kontakt: Charlotte Knudsen. chkn@fredensborg.dk