Referat af mødet i Herreværelset den 22. marts 2019


Selv om vejret endnu ikke helt viser sig fra det glade forårshumør var der alligevel lidt forårsstemning at spore hos de ca. 70 fremmødte medlemmer til dagens møde i Herreværelset.
 
Da dagens foredragsholder, Josée Linnemann, desværre havde fået en ’bagkant’ til sit indlæg pga en begravelse gik vi direkte til indlægget efter en meget kort velkomst fra Erling.
 
Men efter dagens indlæg bød Erling igen, for en god ordens skyld, velkommen til mødet, der herefter fortsatte i ’normal’ stil og dog ikke helt. Efter fællessangen ’Om lidt bliver her stille’ godt akkompagneret af mesteren selv, Kim Larsens sang og musik, blev vi da godt nok fyldt op med en hel del informationer fra Erling og andre deltagere.
 
Måske en af de dage, hvor man ikke skulle være kommet på arbejde.
 
Men jeg har prøvet at samle informationerne kort nedenfor og skulle jeg have glemt nogen (og det har jeg sikkert, for der var rigeligt), så kan de jo evt. gentages på næste møde – altså kun dem jeg har glemt her.
 
Men lad os komme i gang.
 
Nødinformationer på telefonen
Søren Brøgger informerede om, at der på de nyeste iPhones var en funktion,der hedder ICE. Her kan man skrive sit navn, cprnr (måske dog ikke så smart, hvis telefonen bliver stjålet eller bortkommer på anden vis), hvilken medicin man tager, hvad man har af kroniske sygdomme, hvem der skal kontaktes og meget mere. Det kan så bruges af f.eks. Falck reddere i en situation, hvor man evt. skulle få hjertestop eller på anden måde ikke er i stand til at kommunikere med hjælpere.
 
Det vil være en god førstehåndshjælp til andre, så brug den funktion, hvis du har den på din telefon. Om den findes på andre telefoner end iPhones vides ikke helt, men en deltager gjorde mig opmærksom på, at den også findes på DORA telefoner. Men tjek selv efter eller spørg din telefonudbyder.
 
Ældresagens bisidderordning
Erling informerede om, at der nu hos Ældre Sagen her i kommunen var kommet en bisidderordning, som du kan bruge, hvis du gerne vil have en person med til et møde hos f.eks. kommunen, anden offentlig myndighed, din bank, sygehus, læge osv.
 
Du kan læse mere om bisidderordningen på Ældre Sagens lokale hjemmeside på https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/fredensborg/hjaelp-og-vejledning/bisidder-ekstra-oejne-og-oerer
 
Informationer fra Ældre Sagens årsmøde
Der har lige været afholdt årsmøde i Ældre Sagen her i kommunen. Erling kunne fortælle, at der nu er 7.150 medlemmer af Ældre Sagen her og at der til mødet var kommet 206 stemmeberettigede medlemmer, hvilket er både overraskende og positivt godt.
 
På mødet blev der aftalt, at sætte priserne generelt op på de forskellige arrangementer, som Ældre Sagen står for – og der er mange. Og det kommer også til at gælde for deltagerprisen for møderne i Herreværelset, men mere her om senere i nyhedsbrevet.
 
Gå for en gratis Hjertestarter
Hjertestartere er jo en absolut god ting at have ’i hånden’, når uheldet er ude og der er ikke for mange af dem her i kommunen. Bl.a. kunne der godt bruges en på Græstedgård, hvor der kommer mange af Ældre Sagens medlemmer til forskellige aktiviteter:. 
 
Derfor er der nu mulighed for at gå sig til en gratis Hjertestarter, som skal placeres  på Græstedgård. hvor der jo som nævnt altid er mange medlemmer fra Ældre Sagen. 
 
Vi skal her i kommunen gå 15 forskellige ruter og samle lidt penge ind, så de der melder sig frivilligt vil få udleveret en raslebøsse og en af ruterne (ca. 130 husstande). Den lille gåtur afholdes søndag den 28. april fra kl. ca. 10. Raslebøsser afhentes og afleveres i Egelunden, hvor der også vil være en forfriskning til de glade indsamlere.
 
Hvis du er interesseret i at medvirke til, at vi kan få en gratis Hjertestarter og samtidig få lidt motion og frisk luft, kan du tilmelde dig til Herreværelset på herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk og i emnefeltet skrive ’Hjertestarter’.
 
Turen til Hamburg den 14. og 15. maj og en ’måske’ tur til folkevognsfabrikkerne i 2020
Erling genopfriskede kort Herreværelsets herretur til Hamburg i maj og demonterede samtidig de lidt dårlige rygter, der åbenbart havde cirkuleret om turarrangøren, SparTours. Der er ikke noget at være bekymret for. Men skulle du have fået ’kolde fødder’ kan du jo afmelde dig, der er masser på venteliste. Og nej, det er ikke det samme som Ældre Sagens tur til Berlin i april, som du igen kan læse mere om senere her i nyhedsbrevet.
 
Erling gjorde opmærksom på, at opsamlingsstedet i Kokkedal vedrørende turen til Hamburg var ændret til Egelunden, så vær OBS på det, hvis du skal med her fra.
 
Samtidig løftede Erling sløret for, at han lige nu barsler med en ide om en 3.dages tur til folkevognsfabrikkerne i Wolfsburg i maj næste år og med nogle arrangementer i området. Men det er foreløbig kun på tegnebrættet, så hvis det bliver til noget mere konkret, så skal du nok høre nærmere her i nyhedsbrevene og på møderne i Herreværelset.
 
Virgilhaven i Nivå
Torben F informerede lidt om, at Virgilhaven i Nivå skulle omarrangeres i forbindelse med ændringerne af Nivå Centeret. I den forbindelse ville man lægge haven om til en sansehave.
 
Torben efterlyste derfor 6-8 medlemmer, der ville være med i projektet og gøre Virgilhaven til en ny og spændende sanseoplevelse.
 
Hvis du er interesseret kan du kontakte Torben på kontakt@2fu.dk
 
Nu kan du abonnere på nyhedsbreve fra andre lokalafdelinger af Ældre Sagen
Bjørn har efter mødet gjort mig opmærksom på, at det nu er muligt at abonnere på de lokale nyhedsbreve fra bestyrelsen af de enkelte af Ældre Sagens lokalafdelinger. Men det kommer også lige med her i infostrømmen.
Hidtil har udsendelsen af de lokale nyhedsbreve været knyttet til de enkelte medlemmers respektive lokalafdelingstilhørsforhold i medlemsdatabasen. 
Et af de store ønsker vedrørende de lokal nyhedsbreve har været at kunne sende nyhedsbrevet til medlemmer uden for egen lokalafdeling – dvs. medlemmerne skulle selv kunne vælge hvilke(t) lokale nyhedsbreve, de vil modtage.
Dette ønske er nu imødekommet, og medlemmer kan tilmelde sig præcis det eller de lokale nyhedsbreve, som de ønsker. Der er ingen begrænsning på antallet af nyhedsbreve, man kan tilmelde sig.
Tilmeldingen sker, som den plejer, via den lokale hjemmeside.
Eksempel: Hvis du ønsker at modtage Rudersdal lokale nyhedsbrev, skal du gå ind på Rudersdals lokale hjemmeside og tilmelde dig via tilmeldingsboksen. Ønsker du også at modtage Aarhus’ lokale nyhedsbrev, skal du tilmelde dig via Aarhus’ lokale hjemmeside.
Du finder linket forneden på forsiden af de enkelte hjemmesider.

OBS! Nyt om tilmelding og betaling til møderne i Herreværelset
Erling informerede om, at der i forbindelse med tilmelding til vores møder nu er tilføjet en betalingsfunktion, SOM SKAL BRUGES. Der skal fremover ved tilmelding betales direkte for mødet med betalingskort (Dankort) således, at al økonomi omkring Herreværelset nu går via Ældre Sagen. Der kan derfor IKKE længere betales via MobilePay til Erling.
 
Der skal derfor fremover betales ved tilmelding, men hvis du ikke kan betale for tilmelding via Dankort, skal du tilmelde dig manuelt til Herreværelset på herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk og i emnefeltet skrive ’Tilmelding til møde’ og så betale kontant på mødet.
 
Der kan ikke pt betales for ekstra drikkevarer i forbindelse med tilmelding. Dette skal betales kontant på mødet.
 
Samtidig vil deltagerprisen, som nævnt tidligere, blive forhøjet således, at et ’normalt’ møde fremover vil koste kr. 60 incl. kaffe, 2 stk. smørrebrød og 1 øl/vand. Hvis deltagerprisen afviger her fra, vil det fremgå af beskrivelsen af mødet.
 
 
Puh ha! Det var en længere infosmøre og jeg håber sgu jeg har fået det hele med og nu er der helt klart tid til en tiltrængt ølpause – SKÅL.
 
Århh! Det var dejligt og så videre til mødets indlæg.


Livsforlængende behandling – ja eller nej
 
Som det vil være mange af Herreværelsets medlemmer bekendt, trådte der 1. januar 2019 en ny lov om Behandlingstestamente i kraft. Den omhandler muligheden for fravalg af livsforlængende behandling,
 
Speciallæge i psykiatri Josée Linnemann holdt et indlæg om det vanskelige emne, om hendes egne erfaringer fra hendes tid først som sygeplejerske og senere som læge – og det blev til en god snak om livets sidste faser.
 
Indlægget gav bl.a. et indblik i, hvordan du skal forstå den nye lov om det juridisk bindende behandlingstestamente, som giver dig mulighed for at fravælge livsforlængende behandling.
 
Hvis den situation engang i fremtiden skulle opstå, at døden er nært forestående og at du er inhabil, så kan du nu med den nye lov fravælge livsforlængende behandling ligesom du kan bestemme, om dine pårørende må bestemme for dig. Du kan også fravælge livsforlængende behandling, hvis de fysiske konsekvenser af sygdommen eller behandlingen er meget alvorlige.
 
Du skal dog skrive dit behandlingstestamente mens du stadig er habil nok til at gøre det ellers kan det være for sent.
 
Josée  kom i sit indlæg tæt ind på hvad det vil sige at døden er nært forestående, og hvad det vil sige at være inhabil?  Hvad det vil sige at man er i en tilstand, hvor de fysiske konsekvenser af sygdommen eller behandlingen er forbundet med meget alvorlige smerter og slog lidt på ’tromme’ for, at man brugte det palliative team og hvad de kan gøre i en sådan situation. De bruges desværre ikke meget, men skulle du mene at have brug for dem, så spørg din læge her om.
 
De pårørendes rolle og muligheder for at hjælpe og lindre blev også belyst i indlægget.
 
Det nye behandlingstestamente er en erstatning for det tidligere livstestamente, der ikke var juridisk bindende for nogen parter. Det er behandlingstestamentet. Og det medfører jo så, at læger, pårørende og andre involverede skal følge de ønsker, der er anført i behandlingstestamentet.
 
Du kan læse meget mere om reglerne for behandlingstestamente og oprette dit behandlingstestamente på sundhed. Dk, hvor du også meget nemt kan ændre et tidligere livstestamente til et juridisk bindende behandlingstestamente.
 
Men vær OBS på, at behandlingstestamente KUN gælder, hvis du er indlagt på et sygehus. Hvis du der imod er på plejehjem, hospice eller lignende, gælder dine ønsker i behandlingstestamentet ikke.
 
Det vil derfor være en god ide også at få lavet en skriftlig erklæring ved siden af med de samme ønsker om livsforlængende behandling. Og få det underskrevet af din læge, advokat og andre til vitterlighed, så er der en større chance for, at det måske vil blive betragtet som juridisk bindende. Der er dog ingen garanti her for – desværre.
 
Og som det fremgik af indlægget er det stadig lidt uvist, hvornår i ens tilstand, der er tale om livsbevarende behandling,så det vil givet være en vurdering fra sag til sag.
 
Vi vil sige tak til Josée for et godt informativt indlæg, selv om hun desværre måtte skære halvdelen af sit foredrag bort pga en kort force majeure ’bagkant’. Men sådan kan det jo desværre gå, men jeg tror vi alle fik tilstrækkelige informationer om behandlingstestamentet til at vi nu selv kan tage stilling og undersøge mulighederne nærmere.
 
Husk, at det er på sundhed. Dk, at du kan læse og oprette dit behandlingstestamente.
 
Ældre Sagen har en artikel om Livs og Behandlingstestamentet med forskellige hints Det kan findes på:
 
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/penge-og-pension/arv-og-testamente/gode-raad/behandlings-og-livstestamente
 
Og du kan også ringe til Ældre Sagens rådgivning på tlf. 8030 1527 for at få flere oplysninger.