Referat af mødet i Herreværelset den 19. maj 2017

Mødet i Herreværelset den 19. maj 2017

Vi startede op med lidt panik i Herreværelset eller måske snarere i Medborgerhuset.

Der var ’troppet’ nogle ’fremmede’ op, som gjorde krav på, at de skam med kommunens billigelse havde fået lov til at brue Medborgerhuset allerede fra morgenstunden (3 dages ’festival’ eller noget i den retning).

Men Erling fik redet ’trådene’ ud og ved lidt fælles hjælp og gensidig forståelse blev der plads til både dem og os. Men det gjorde naturligvis, at vi kom lidt senere i gang med kaffebrygning, bordopstilling og nå ja, også mødet.

Erling havde anskaffet en ’dirigentklokke’ og med ’larmen’ fra den bød Erling velkommen til 33 sommerklædte medlemmer, heraf et par nye medlemmer, som vi siger velkommen til.

Erling orienterede om, at vi havde fået henvendelser om forskellige udflugter og foredrag, som vi vil se nærmere på og tage op på et af de kommende møder, måske allerede den 16. juni, der er sidste mødedag inden sommerferien.

Herudover beklagede Erling, at tilmeldingssystemet havde være’ nede’ meget længe til gene for mange. Men det skulle være oppe at ’køre’ igen, så brug endelig det ved tilmelding til næste møde.

Og der blev da også sunget en ’opvarmingssang’ – Kom maj du søde milde.

Efter Erlings velkomst og informationer holdt Børge Frost Iwersen en præsentation.

Torben Forskov havde fundet sit skakspil og skakure frem og taget det med til mødet og inviterede deltagerne til en skakmatch. Om der blev spillet skak ved jeg ikke, men ’hip hip’ for initiativet.

Præsentation: Børge Frost Iwersen

Børge holdt et indlæg/præsentation om sin Sønderjyske opvækst.

Børges forældre er født i 1919, dvs. lige efter 1. Verdenskrig, men før Sønderjylland blev genforenet med det øvrige Danmark (1920). Det var tilsyneladende en svær periode, hvor tysksindede og dansksindede i Sønderjylland havde det noget svært med hinanden i mellemkrigsårene og naturligvis også under og efter 2. Verdenskrig.

Det kan man godt forestille sig må have været en svær tid med ’uvenskab’ mellem naboer og kollegaer. Men det er ifølge Børge da heldigvis ’lagt på hylden’ for flere år siden.

Børge er uddannet ingeniør og har bl.a. arbejdet hos Chr. Rovsing og Danfoss på Als. Så der har været lidt ’flytteri’ et par gange mellem landsdelene, og sidste år flyttede Børge så til Nivå og trives heldigvis godt her.

Børge fortalte om nogle af de ’kendte’ ting han i sit arbejde har været involveret i, bl.a. DR’s prøvebillede, Meteorologisk sattelitsignaler, DR’s ’berygtede’ DORA system og meget mere.

Vi siger tak til Børge for indlægget og håber det giver andre ’blod på tanden’ og inspiration til at holde et tilsvarende præsentationsindlæg.


Indlæg: Skriv din egen erindringsbog

Mikael Strøm Eriksen og Tina Storgaard holdt et indlæg om at skrive sine egne erindringer.

Mikael er forlægger og indehaver af firmaet Skriveforlaget, som trykker og udgiver bl.a. erindringsbøger i det antal eksemplarer man ønsker.

Tina er journalist med en ’fortid’ hos bl.a. TV2 Lorry og hjælper med at få skrevet erindringer med assistance som redaktør, interviewer og eller medskribent.

Både Mikael og Tina kom i deres indlæg ind på, at man skulle holde sig for ’øje’, hvad det var man ville skrive om og hvem ’skriveriet’ var tiltænkt. Er det f.eks. egen familie, venner eller en større kreds af potentielle læsere.

Og ikke mindst finde den ’røde tråd’ i sin fortælling, så læserne kan følge historien på en let måde.

Man kan f.eks. starte med selv at lave en disposition med overskrifter til hovedpunkter i sin fortælling og derefter udfylde hovedpunkterne med detaljer. Og husk at gøre det til interessant læsning ved også at beskrive omgivelser, dufte, personer mv.

Andre gode råd var, at give sig god tid, gennemlæse sit skriveri og gerne læse det højt, så man også kan høre, hvordan teksten er sat sammen. Og sidst, men ikke mindst, at få en person man har tillid til, at læse sin bog igennem og komme med feed-back. Og kun 1 person ellers får man alt for mange forskelligartede tilbagemeldinger, som man ikke kan bruge til noget.

Ikke helt nemt, men det er jo så nok også derfor der kan hentes assistance hos Mikael og Tina og naturligvis er det ikke gratis, men prisen kan aftales individuelt med dem begge afhængig af, hvilken assistance man har behov for og hvem erindringerne er målrettet til.

Mikael gjorde opmærksom på, at der bl.a. via Veluxfonden kan søges støtte til at udgive sine erindringer.

Mikael kan kontaktes på mikael@skriveforlaget.dk eller telefon 8651 1900.

Tina kan kontaktes på husk@dinhistorie.dk eller telefon 4096 0118.

Helge Milo og Torben Thanning Larsen (begge medlemmer af Herreværelset) er i gang med at skrive en erindringsbog med assistance fra Mikael og Tina.

Og husk! Alle har noget at fortælle. Det du skal afgøre er, hvem du vil fortælle det til og hvordan.

Og Torben Thanning Larsens bog er snart’ på banen’. Den udgives den 20. juni og som ’ledetråd’ har bogens bagsidetekst følgende ordlyd:

”Et liv i dansk eksports tjeneste” er historien om Torben Thaning Larsens erhvervsliv, der har budt på mange kulturelle, historiske og dramatiske oplevelser igennem tiderne fra 1967 til 2013.

Thaning Larsen har været udstationeret i USA for Carlsberg i 1960’erne, i Sydafrika for Handelsministeriet i 1970’erne, for Novo i Østeuropa, Mellemøsten og Grækenland i 1980’erne og Australien i start 1990’erne.
Thaning Larsen fortæller her som den første medarbejder om, hvordan han oplevede fusionen mellem Novo og Nordisk, som ikke helt uproblematisk, og til sidst førte til hans fyring og oprettelse af selvstændigt firma med konsulentjob for selv samme Novo Nordisk.

Læs også om dengang han ankom til Saddam Husseins Irak i ly af natten, og dengang han besøgte et hospital i Libanon, imens maskingeværerne bragede løs udenfor, og om dengang han sparede Danmark for at investere 94 millioner i et urealistisk Atlas projekt i Afrika, samt om succesfuld pressehåndtering af en kritisk situation i Australien.

Thaning Larsens arbejdsliv har ført ham vidt omkring i verden – men altid sammen med sin familie.

Hvis du som medlem af Herreværelset vil høre mere om Torbens bog eller bestille den, kan du kontakte Torben på ttl@mail.dk

Vi siger tak til Mikael og Tina for et inspirerende indlæg. Så må vi jo se, om der kommer erindringsbøger fra medlemmernes hånd.