Referat af mødet i Herreværelset den 16. juni 2017

Mødet i Herreværelset den 16. juni

Erling var igen landet i lille Dannevang og kunne derfor byde velkommen til sidste møde i Herreværelset før sommerferien, hvor ca. 30 medlemmer var mødt op til afslutning på 1. halvår, hvor der var lagt op til lidt udendørs aktivitet med grill.

Og grillkokken (Erling) ville gerne, men vejrguderne ville noget andet, så mødet blev afholdt indendørs.

Men det blev også taget godt imod med lidt ’bestikkelse’ af sild, steg, ost og måske ikke mindst lidt snaps her til. Så vi har stadig udendørs aktivitet og grillarrangement til gode, men det må så blive efter sommerferien.

Og naturligvis var der en sang til at starte op på. ’Hvor skoven dog er frisk og grøn’, men nok mest kendt for omkvædet ’Kuk, kuk, falara’, men skidt pyt – den blev sunget med stor entusiasme.

Der blev i små grupper snakket lidt om fremtidige arrangementer i Herreværelset og på den opstillede flip-over kom der en del forslag, som er listet nedenfor. Og der er da bestemt noget at se nærmere på.

Foredrag af ’Gigamanden’ (Finn Hellner), der blev mangemillionær, men har ’tabt’ det heleForedrag om Røde Kors og deres arbejde i genbrugsbutikkerne og asylcentre mm.

Foredrag af Michael Huusom om Balkankrigen i 1993-94, som veteran og ’øjenvidne’ til, hvad der skete

Foredrag af Kaj Wittrup, der kommer tilbage til landet i efteråret efter igen at have været udstationeret.

Mulighed for andet mødested pga akustikken. Erling kunne her orientere om, at det er svært af finde et andet lokale, da det vil kræve større omkostninger for lån af lokale og henviste til, at når tilbygningen til Medborgerhuset var færdigt (planlagt til efteråret 2018) ville der være nye lokaler til rådighed med langt bedre akustik..

Ekskursioner til f.eks. Folketinget, DR, Fængselsmuseet i Horserød, virksomheder mv. Gode forslag, men det kræver koordineret transport (bus, fælleskørsel eller offentlig transport) og vil givet have meromkostninger og derved ’bryde’ rammen for både den ’normale’ deltagerafgift og mødetid, hvilket dog er mere praktiske problemer, som sikkert også lader sig løse. Bent gav udtryk for en skepsis overfor om en stor del af medlemmerne faktisk ønskede at deltage i ekskursioner, men måske hellere vil mødes i Medborgerhuset (Herreværelset). Men det kan da komme an på en prøve.

Andre større (flerdags) ekskursioner til f.eks. bilfabrikker i Tyskland o.lign. Kan sikkert arrangeres, men vil koste ’stråtaget af en bondegård’ og vil efter min (Bent – og undskyld, jeg her indsætter egen mening) opfattelse være noget, der må være udenfor Herreværelsets møder.

Besøg af politikere før kommunalvalget. Den generelle holdning var vist, at med 11 opstillingsberettigede partier og lister her i kommunen ville det være uoverskueligt med et politisk møde i Herreværelset. Erling henviste til, at der den 17. august kl. 19 i Rådhuskælderen afholdes et politisk møde, hvor man er velkomen og at der senere kommer et ’valgflæskmøde’ på Karlebo Kro. Det er dog for lang tid siden aftalt, at Borgmesteren igen kommer til møde i Herreværelset den 22. september, men det skal også bemærkes, at Borgmesteren kommer i sin egenskab af ’chef’ for kommunen og ikke som repræsentant for et bestemt parti.

Rundbordsdebatter med aktuelle emner a’la rundbordsdebatten i Herreværelset den 24. marts. Der er masser af emner at tage fat på, så en ide, der er værd at ’forfølge’
.
Petanque, bowling, crocket, Crolf o.lign. som udendørs arrangement krydret med grill, sandwich eller andet godt undervejs. Arrangementer der primært kan tilgodeses i perioden fra maj til september. Og der var masser af forslag til baner mv. så lad os nu se, hvad vi kan finde ud af.

Foredrag om lokalhistorien i kommunen fra Lokalhistorisk forening og evt. ekskursion til lokale ’helligdomme’.

Generelt gode berigende foredrag

Ekskursioner til museer. Og her er så samme problem som tidligere nævnt vedr. ekskursioner helt generelt..

Foredrag af Poul Kragelund, der tidligere har haft et foredrag om Storm P i Herreværelset og som har flere gode spændende og sjove temaer at foredrage om. Koster, men en rimelig pris kan måske aftales. Vi ser på det.

Causeri om snaps af Ove Kristensen – der følger dog vist ingen smagsprøver med.

Indlæg af Bjarne Strandbjerg Hansen, der gerne vil fortælle om nedsat hørelse, hvad der kan gøres og ikke mindst at bruge høreapparat, hvis der er et behov. Mange gemmer åbenvart sit høreapparat i skuffen (og der hjælper det jo ikke rigtigt) og Bjarne vil gerne ’slå på tromme’ for, at vi bliver mere ’parate’ til at bruge de rigtige hjælpemidler mod høretab. Et indlæg, som mange af os sikkert vil kunne bruge positivt. Og hvis nogen i blandt medlemmerne har tilsvarende gode råd og ideer, som vi alle kan ’høste’ af, så skriv til Herreværelset, så vi kan sætte dit indlæg på et af de kommende møder. Småt eller stort – alt er godt, når vi jo på den måde kan berige hinanden.

Alle ovenstående forslag er modtaget med stor interesse og vi vil for det kommende år i Herreværelset forsøge at imødekomme de mange forslag og naturligvis også de forslag, der er kommet til Herreværelset tidligere. Og du må stadig gerne sende forslag.Indlæg fra Poul-Erik Parnov med status på

’Historier fra Herreværelset’

Poul-Erik Parnov gav en kort information om status på sit initiativ om at Herreværelsets medlemmer kan bidrage med at skrive en bog, der naturligvis vil indeholde mange forskelligartede historier, dan hver enkelt medlem jo kan bidrage med sinn historie, anekdote fra sit liv.

Der har til Poul-Erik meldt sig 2-3 medlemmer, som gerne vil bidrage med at få koncept og planlægning ’op at stå’.

Herudover skal der søges om økonomisk støtte til bogen, men det forudsætter naturligvis et koncept og plan og ikke mindst, at der er opbakning fra flere af Herreværelsets medlemmer til at bidrage med hvert sit kapitel til bogen.

Der er pt 8 medlemmer, der har meldt sig til at skrive en historie, men ifølge Poul-Erik skal vi helst op på 20-25 medlemmer. Så hvis du har en historie fra dit liv, som du synes kunne være interessant (og det behøver ikke at være hele livshistorien, men kan være f.eks. en 3-4 år af dit liv), så hold dig ikke tilbage.

Alle har en historie at fortælle på en eller anden måde – lang eller kort – og det har du også. Og selv om du måske ikke synes det kan være interessant for andre, så kan ’andre’ have en anden opfattelse.

Så Poul-Erik søger stadig medlemmer, der kunne være interesseret i at bidrage med koncept og plan samt naturligvis det væsentligste, at skrive en historie.

Hvis du er interesseret i at hjælpe Poul-Erik (og Herreværelset) videre med ideen, kan Poul-Erik kontaktes på mailadresse peparnow@gmail.com eller tlf. 2124 8848.