Referat af mødet den 7. september

Mødet i Herreværelset den 7. september 2018

Halløjsa, hvad skete der lige her! Kun ca. 40 medlemmer var kommet ud af døren til mødet. Måske var det fordi mødet bød på vandrestrabadser og var flyttet frem til kl. 10, at flere deltagere ikke havde fundet vej til mødelokalet (eller er vi bare blevet forvænt med flere deltagere!). Der er så nogen der er gået glip af endnu et godt og hyggeligt møde.

For de ’morgenfriske’, der var mødt frem til klimavandreturen (jeg var ikke selv en af dem, skulle lige have gnedet søvnen ud af øjnene først), var der sørget for kaffe inden start på gåturen. Men der var da heldigvis noget tilbage til os, der i stedet slog sig ned i mødelokalerne, småhyggede og gjorde klar til de glade vandrers tilbagekomst inden frokosten.

På grund af turen var der så ingen fællessang denne gang, men det tager vi sikkert revanche for på næste møde. Men man kunne dog have forventet, at de mange ’vandringsmænd’ på turen havde isjunget ’Den glade vandrer kaldes jeg’.

Vi måtte igen bruge det gode gamle mødelokale, da der stadig arbejdes på at færdiggøre det nye lokale og efter sigende kan vi ikke tage det i brug før tidligst i næste måned.

Erling har bedt Kulturudvalget om at skaffe flere borde til det nye lokale og det vil man se positivt på, så nu får vi se.

Inden frokost bød Erling så velkommen til alle og informerede om, at Ældre sagen den 8. november arrangerer noget køreteknisk kursus for pensionister, men det vil der komme mere info om, så kan du jo overveje, om du tør deltage. Endvidere fortalte Erling, at der i Egedal Byens Hus bliver afholdt pårørende møder og appellerede til alle om at viderebringe infoen her om til alle, der kunne have interesse i at komme til disse møder.

Erling, der også har kasketten på som kasserer i Herreværelset ’fremlagde’ et ’overskueligt’ regnskab for sidste år, der blev godkendt med stort bifald fra de fremmødte. Overskuddet i Herreværelset er på ca. kr. 2.000, men dem skal vi nok få brugt.

Der var en hel del, der havde taget Erlings opfordring om at betale deltagerafgift via MobilPay op fra sidste møde og Erling appellerede til, at flere benyttede sig af den mulighed, da betaling for smørrebrød mv jo i vore dage foretages via plastikkort og ikke med kontanter. Du kan betale for mødedeltagelse på tlf. 2618 1716.

Og husk stadig tilmelding senest mandag før mødet aht. bestilling af madvarer og andet til mødet. Hvis du ikke har nået det senest mandag må du skrive en mail til os så vi kan prøve at få ekstra bestilling med. Men det skal være senest onsdag aften.

PS! Som du kan se under ’Kommende møder’ vil borgmester Thomas Lykke Pedersen deltage på mødet den 19. oktober. Hvis du har spørgsmål til Thomas må du meget gerne sende dem til Herreværelset på herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk så samler vi spørgsmålene op og sender dem til ham. Vi vil derfor gerne have dine spørgsmål senest den 1. oktober. Så kom nu ’ud af busken’, der må som borger være noget du gerne vil have afklaret.

Klimarundtur i lokalområdet

Klimarundtur og klimarundtur. Nu var der jo ikke tale om en tur gennem flere klimazoner, regnskove eller ørkner. Men efter et stort ønske fra deltagerne på sidste møde, hade Peter Aarby arrangeret en ’gåtur’ i lokalområdet, hvor han viste og fortalte om de tiltag kommunen har gjort for at imødekomme klimaforandringernes mange besværligheder med bl.a. flere kommende skybrud og andre ’grimme’ ting.

Der var ca. 35 deltagere med på turen, der startede kl. ca. 10 med en introduktion til turen fra Peter. Turen var på ca. 5 km og varede ca. 2 timer.

Det nye ’tursystem’, som Ældre Sagen i kommunen har indkøbt hos Oticon fik her sin ’jomfrutur’. Peter Aarby blev forsynet med en lille mikrofon og deltagerne blev udstyret med en lille hovedtelefon, så alle var i stand til at høre Peters guldkorn. Og systemet bestod sin prøve. Som jeg hørte det fra deltagerne havde det været en bragende succes med systemet (Arne Jappe præsenterede og demonstrerede systemet på mødet den 24. august og du kan læse mere om Arnes præsentation i nyhedsbrevet fra det møde).

 

Da jeg ikke selv, som tidligere nævnt, var med på turen er det naturligvis umuligt at referere her fra, men som jeg hørte fra flere deltagere og som jeg i snakken kunne lytte mig frem til, var det et meget flot tiltag kommunen havde gennemført.

Der var bl.a. lavet forsænkede baner til leg og boldspil, der ved store regnmængder skulle fungere som opsamlingsbassiner og langsomt udlede regnvandet i åen. Der var bygget et dige på den ene side af åen for at forhindre oversvømmelse og der var etableret forskellige opholdsrum (udendørs naturligvis) med borde og bænke, der også skulle fungere som opsamling for regnvand. Godt tænkt.

Men som flere efter turen gav udtryk for, var det så bare synd, at kommunen ikke kunne ’overkomme’ at holde det. Der var flere steder med både skidt og ukrudt, som misklædte det ellers pæne projekt.

En paradoksabel tanke er dog, at det åbenbart mange gange er lettere at anlægge end vedligeholde. Det ses også på kommunens vej- og stisystemer. Når man fra kommunen afsætter midler til nye anlæg, hvorfor afsætter man så ikke også midler til den efterfølgende drift ? Måske et spørgsmål til borgmesteren, når han kommer i Herreværelset.

En godt arrangeret tur med meget kort varsel af Peter Aarby og mange tak for et godt og informativt indlæg/tur.

Læs om klimatilpasningsprojektet i Kokkedal her.