Referat af mødet den 3. november 2017

Mødet i Herreværelset den 3. november 2017

Selv om der åbenbart havde været lidt ’tilmeldingskaos’ blev der plads til alle de ca. 40 medlemmer, der var kommet til dagens møde. Det krævede selvfølgelig også et meget udspekuleret bordopstillingsarrangement. Men alt lader sig jo gøre i en ’gasovn’ og nu også i Medborgerhuset takket være en stor indsats fra alles side.
 
Erling bød velkommen og beklagede problemerne omkring tilmeldingen, men igen, vi blev jo alle bænket og der var heldigvis også smørebrød til alle. Herefter bød Erling velkommen til dagens foredragsholder, Finn Helmer, men inden han kom på banen holdt vi den gode tradition i hævd og stemte i med en fællessang – Vi maler dagen blå (eller var det byen rød). Ove havde til denne gang forkortet fællessangen til 3 vers. Så kunne vi også lige nå en kop kaffe mere.
 
Vores gode web-master Bjørn har ’pillet’ lidt ved Herreværelsets hjemmeside og forbedret den, så der nu ligger både mødekalender med arrangementer og tilgængelighed til nyhedsbrevene, referater fra møderne mm..
 
Du kommer lettest ind på hjemmesiden ved linket http://fredensborg-aeldresag.dk hvorefter du aktiverer menupunktet Herreværelset oppe til højre på siden – se herunder…

Den lokale hjemmesiden for Ældre Sagen i fredensborg

PS! Sponsorat til julefrokosten, se omtale af julefrokosten under punktet ’Kommende møder’.

 
Når den økonomiske op- og nedtur rammer…
 
Finn helmer kom i fin form og i så god tid, at han også hjalp med bordopstilling inden han gjorde klar til sit indlæg om sin økonomiske op- og nedtur.
 
Han er født i 1949 og opvokset på en gård ved Holbæk, hvor også børnene måtte hjælpe til med den daglige drift for at få økonomien til at hænge sammen. Og måske det har været drivkraften for  ham, for Finn har tilsyneladende allerede fra barns ben haft en ’trang’ til og fornøjelse af at skabe virksomheder og forretning.
 
Som 7-årig startede han som ’kaninavler’ med op til 150 kaniner. Men det gav ikke den store økonomiske gevinst. Så kunne det måske være bedre at dyrke sine egne grønsager og sælge dem. Det gjorde han så som 9-årig. Men når salget ’kun’ er til sin mor går det jo heller ikke. Ja, ja, så kan man da som 11-årig prøve som biavler. Det var en større succes. Finn blev faktisk på et tidspunkt landets største biavler med 1.000 bifamilier. Men så skulle der også slæbes både honning og sukker. 10 tons honning og 50 tons sukker til bierne kunne det blive til hvert år. En forretning han drev i mange år.
 
Efter 10 år på DTU blev Finn civilingeniør. Det skulle jo tage den tid, da han allerede under sine studier var i gang med adskillige forretninger, der jo også skulle plejes og passes.
 
Finn blev efter DTU tiden ansat hos Texas Instruments som sælger i 13 år og havde ved sin afslutning her ansvaret for Skandinavien, Holland og Belgien, men der skulle selvfølgelig prøves noget nyt. Så f.eks. lånte han 600.000 kr. hos sin bank og ’skød’ 500.000 kr. ind i et firma for at blive medejer. Og selv om revisor og bank havde sagt ’Ok’ for firmaet, gik det konkurs 14 dage efter og så var de penge tabt og så burde man måske have lært ’et eller andet’.
 
Men for at gøre en meget lang historie lidt kortere endte Finn som direktør hos GIGA, en virksomhed under NKT koncernen, hvor han fik frie hænder til at udvikle og forbedre virksomhedens markedspotentiale. Og det lykkedes i den grad, at virksomheden senere blev solgt til Intel for ca. 10 mia. kr. Det gav de ca. 75 medarbejdere en gevinst på ca. 1.7 mia. og Finn fik selv et pænt honorar på godt 375 mio. Svimlende tal.
 
Og her begyndte så nedturen for pengene skulle jo bruges til noget og for Finn var det at anbringe pengene i lidt ’skrantende’ virksomheder for at få dem ’op at stå’ igen den bedste måde at forvalte sin formue på og meningen var jo selvfølgelig, at det også skulle give en god økonomisk gevinst.
 
Men der er mange ’brådne kar’ i erhvervslivet og af en eller anden grund løb han ofte ind i dem og dermed forsvandt mange af de mange millioner også. På et tidspunkt blev han involveret i en virksomhed,først som bestyrelsesformand og senere også som direktør. Men det gik helt galt. Her blev han ’snydt’ af såvel sin partner som af firmaets revisor  og bank med bl.a. kautioner og andre gældsdokumenter. For det at gennemgå dokumenter inden underskrift var ikke hans store force.
 
Og historien ender tragisk nok med, at banken (Nykredit, som jeg ikke tror Finn har det bedste forhold til) fik ham erklæret konkurs.
 
Finn indrømmer gerne, at han har været naiv mht sine investeringer, tiltroen til andre og ikke mindst, at han ikke optog rådgivning om indholdet af alle de forskellige dokumenter han ’bare’ skrev under på. Og det blev udslagsgivende for, at han blev erklæret personlig konkurs.
 
Det betød så også, at han måtte leve for et meget ’spartansk’ beløb og selvfølgelig ikke måtte eje noget. Det har været en hård tid, men Finn har nu for kort tid siden fået gældssanering og kan nu se frem til at få en ’normal’ tilværelse igen.
 
Og han har allerede planer om forskellige forretninger her og i udlandet om ca. 3 år.
 
Han har også været fremsynet for han har for år siden plantet 30 æbletræer, 20 kirsebærtræer og 20 pæretræer. Så er der jo basis for at starte en lille beskeden frugtplantage.
 
Og hvad med bierne. Finn har stadig biavl som sin hobby, men har i dag ’kun’ 5 bifamilier tilbage, men måske det også kan blive til mere.
 
Igen, igen, et rigtigt godt indlæg i Herreværelset og vi siger tak til Finn for et både muntert, alvorligt og meget ’veldrejet’ indlæg.

Find meget mere om Finn Helmer her
Læs historien bag milliardsalget af Giga her.