referat af mødet den 23. marts 2018

Mødet i Herreværelset den 23. marts

Også til dette møde var der kommet mange medlemmer, dog ’kun’ ca. 50, hvoraf der var flere nye medlemmer og Erling kunne byde velkommen til alle fremmødte og brugte også sin velkomst til at reklamere lidt for de kommende arrangementer, som du kan se under punktet ’Kommende møder’.

Ove introducerede den efterhånden obligatoriske fællessang som indledning til mødet. Op at stå og så isjunge ’Det er i dag et vejr – et solskinsvejr’, som nok er mest kendt fra Kim Larsen, men som er skrevet af Ludvig Holstein allerede i 1895. Nu var der ikke meget sol i dag, som Ove også beklagede, men derfor kunne vi jo godt afsynge en solskinssang.

Erling udtrykte sin begejstring for, at stort set alle denne gang havde tilmeldt sig mødet indenfor tilmeldingsfristen og endda via tilmeldingssystemet. Det må gerne fortsætte sådan. Endvidere informerede Erling om, at ’rammen’ for deltagerantal til møder afholdt i Medborgerhuset er sat til 60 udfra erfaring fra sidste møde. Så det er ’først til mølle’, men der er jo også langt op til 60 deltagere, så mon ikke alle kan være med – ellers samles tilmeldinger herudover op på en venteliste, da der jo også ind imellem kommer afbud.

Til mødedt den 4. maj, hvor Herreværelset kan fejre 2 års dag og hvor også tidleigere udenrigsminister mm Per Stig Møller kommer for at holde et indlæg, har Erling derfor booket lokale i Nivå Sognegård, der kan rumme op til 100 deltagere. Og hvis alt går vel, er tilbygningen til Medborgerhuset jo også færdigt her i efteråret, hvor der så også kan være op til 100 deltagere. Så mødefremtiden ser lys ud.

Herefter præsenterede Erling dagens indlæg ved Projektdirektør Henrik Schødts.

 
Det nye supersygehus i Hillerød, hvad skal vi forvente?

Projektdirektør Henrik Schødts fra Region Hovedstaden fortalte om det nye supersygehus. Desværre var der lidt tekniske problemer med projektoren, så han ikke kunne præsentere sit indlæg med billeder og video.  Ærgerligt, men han tog udfordringen op og holdt indlægget uden tekniske hjælpemidler.

Der blev som en udleder af kommunalreformen i 2007 besluttet, at samle de mange sygehuse til mere fremtidsrettede, patientorienterede og ikke mindst stærkere fagligt funderet sygehuse.

Det blev derfor besluttet at opføre 16 nye såkaldte supersygehuse, hvor af det ene så er det kommende supersygehus i Hillerød, der skal være en sammenlægning af det nuværende sygehus i Hillerød og sygehuset i Frederikssund. Opgaven var at skabe en effektivisering på 8%. Hvordan den måles står lidt hen i det uvisse, da sygehusene måles på, hvor mange der kommer ind og ud af svingdørene.

Hvert sygehus fik afsat samme antal mønter til opførelse, hvilket kan synes lidt urimeligt, da både byggegrunde og arbejdskraft  er noget dyrere i Nordsjælland end i Vestjylland. Men sådan blev det og der var afsat ca. 3.8 mia til supersygehuset i Hillerød – og i nutidens penge ca. 4.7 mia.

Det er mange penge, men åbenbart ikke nok til, at få et nyt supersygehus, som alle gerne ville have det. Der er bl.a. allerede skåret ned på antal ønskede sengepladser fra ca. 570 til 480, hvilket dog svarer til det antal sengepladser, der er i dag på de 2 fælles sygehuse. Køkkenet er også af økonomiske grunde fravalgt, selv om der afsættes ca. 4.000 kvm på sygehuset til et evt. kommende køkken.
 
Det nye supersygehus bliver på ca. 140.000 kvm fordelt på 4 etager, hvor akutmodtagelse vil være i stueplan og operationer på 1. sal. De øvrige etager skal bruges som sengeværelser – alle tænkt som 1-mands stuer med alt nødvendigt udstyr uanset om det er lunge-, hjertepatienter eller anden sygdom man er indlagt for og med mulighed for overnattende pårørende. Det giver en langt større fleksibilitet end i dag, hvor sygehusene er opdelt i specialafdelinger og sengepladserne derfor ikke udnyttes optimalt. Der er dog ikke lige tænkt på, hvad man gør med patienter, der af den ene eller anden grund helst ikke vil være alene.
 
Der vil blive anlagt ca. 18.000 kvm gårdhave på toppen af sygehuset som rekreativt område for patienterne. Måske omkostningerne her til kunne være brugt bedre til et køkken ?
 
Endvidere er der tænkt både nutidig og kommende teknologi ind i projektet. Bl.a forestiller man sig, at der ved akutmodtagelsen placeres scannere, der vil være i stand til at give en ’foreløbig’ diagnose, så man hurtigere kan finde den rette behandling. Og hvad teknologien kan om 5 år kan vi jo kun gisne om. Men godt tænkt ind. Naturligvis vil den fremtidige teknologi være en effektivitetsparameter.
 
Hvornår sygehuset står færdigt er lidt hen i det uvisse, men som Henrik fik sagt på et eller andet tidspunkt i sit indlæg er planen, at det skal være færdigt om 5 år. Men lad os nu se. Det hører vist til sjældenhederne, at byggeplaner og budgetter holder ifm  offentligt byggeri.
 
I forbindelse med sygehuset bliver der bygget en ny togstation. Og med ’hovedet under armen’ har man besluttet, at det naturligvis skal være lidt besværligt at komme til sygehuset. Stationen bliver placeret 600 m fra selve sygehuset. Hvorfor i alverden har man ikke ført stationen helt til sygehuset, så det kunne blive en integreret del her af !
 
I tilknytning til sygehuset bliver der dog etableret 2.400 parkeringspladser for dem, der ikke synes toget er en god mulighed.

Der var rigtig mange spørgsmål fra deltagerne, f.eks. om det ’manglende’ køkken, togstationen, sundhedsplatformen og personalets accept af de fremtidige arbejdsprocesser, som projektgruppen og Regionen lægger op til. Men personligt opfattede jeg det som, at de fleste ’nærgående’ spørgsmål blev afvist med henvisning til både økonomi og andre myndigheder (andre kan jo have en anden oplevelse). Bureaukratiets indflydelse skinnede helt klart igennem, så det bliver spændende at se, hvad det hele så ender ud i.

Hvis projektet gennemføres efter de nuværende ideer og planer må det nye supersygehus blive en væsentlig forbedring for både patienter og personale. Men det forudsætter naturligvis også ændringer i de organisatoriske arbejdsområder på sygehuset og her tror jeg ikke, man helt har de stærke faglige organisationers fulde opbakning, hvilket jeg også mellem linierne hørte, at Henrik ikke var så overbevist om. Det kan blive den ’gordiske knude’ der kan få hele ideen med sygehuset til at falde til jorden. Det kan desværre kun tiden vise.

Men et rigtigt godt indlæg af Projektdirektør Henrik Schødts fra Region Hovedstaden, der gav anledning til rigtig mange gode spørgsmål undervejs, hvilket jo bare gør ethvert indlæg levende. Jeg er ikke sikker på, at alle spørgsmål blev besvaret tilfredsstillende , men vi fik en god debat og indsigt i planerne for det nye supersygehus.

Nu er det så bare et spørgsmål om ide og planer kan føres ud i praksis.

Se mere om det ny supersygehus i Hillerød her