Referat af mødet den 21. september 2018

Mødet i Herreværelset den 21. september 2018

Så gik vi over i den ’anden grøft’ mht antal mødedeltagere. Et sted mellem 60 og 65 medlemmer var mødt frem, så der måtte igen jongleres med pladslogistikken, da vi jo stadig ikke kan bruge det nye mødelokale. Men selvfølgelig blev der plads til alle.

Efter Erlings velkomst til alle fremmødte, gamle som nye medlemmer, og præsentation af dagens indlægsholder Jørgen Gammelgaard, kom der gang i fællessangen, som Ove igen havde medbragt. Det var denne gang en gammel, men altid aktuel sang hentet fra Eddie Skollers repertoire – ’Kom og syng en enkelt sang om frihed’.

Der er heldigvis mange, der har taget Erlings opfordring om at betale deltagerafgift via MobilPay til sig, men Erling ser gerne, at endnu flere benytter sig af den mulighed, da betaling for smørrebrød mv jo i vore dage foretages via plastikkort og ikke med kontanter. Du kan betale for mødedeltagelse på tlf. 2618 1716.

Husk tilmelding senest mandag før mødet aht. bestilling af madvarer og andet til mødet. Det var der vist flere, der havde glemt til denne gang, ja nogen var endda dukket op uden at være tilmeldt og det skaber lidt kaos omkring frokostarrangementet og bordopstilling – fy, fy skamme! Så husk lige at tilmelde dig.

Men det kan jo naturligvis smutte, så hvis du alligevel ikke har nået det senest mandag må du skrive en mail til os så vi kan prøve at få ekstra bestilling med. Men det skal være senest onsdag aften.

PS! Som du kan se under ’Kommende møder’ er mødet med borgmester Thomas Lykke Pedersen flyttet til den 2. november. Hvis du har spørgsmål til Thomas kan du stadig sende dem til Herreværelset på herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk så samler vi spørgsmålene op og sender dem til ham. Vi vil derfor gerne have dine spørgsmål senest den 15. oktober. Så kom nu ’ud af busken’, der må som borger være noget du gerne vil have afklaret.

De anonyme nomader i FN-systemet

Jørgen Gammelgaard, der har mere end 25 års arbejde i FN’s tjeneste bag sig holdt et indlæg om sit arbejde som udstationeret i FN regi.

Desværre var der lidt teknisk ’bøvl’ fra starten, så vi kom lidt senere i gang, men så fik vi lige snakket lidt mere hen over bordet og kaffen mens ’gode’ folk klarede de tekniske problemer.

Jørgen tog for sit indlæg udgangspunkt i sin nye bog, ”Et nomadeliv”, hvor han fortæller om årtiers arbejdsliv og gerninger i FN tjeneste.

Jørgen, der nu er 88 år, er født på Bornholm, men har i 1950’erne boet i Kokkedal. Han startede sit voksenliv i 50’erne som kunsthåndværker og blev senere højskolelærer på Askov Højskole, hvor han også var som højskoleelev. Senere blev han lærer på Samsø og begyndte at interessere sig for frivilligt u-landsarbejde og blev derfor ved et pudsigt sammentræf af omstændigheder for en kort periode Generalsekretær for Mellemfolkeligt Samvirke,hvor han dog ikke delte synspunkter med bestyrelsen.

Så han var ikke sen til at sige ’ja tak’ til en karriere i FN, hvor han flyttede til Geneve for at opbygge FN’s frivilligprogram.

Han udsendtes sammen med andre frivillige i 1972 til Iran – af alle steder. I 1977 blev Jørgen udsendt til Pakistan for at bekæmpe illegal narkotikaproduktion. Et land, hvor den politiske situation var eksplosiv og heroinmisbruget i dramatisk vækst. Men det lykkedes at få erstattet narkoproduktionen ved at tilbyde ris og majs som afgrøder og indtægtskilde i stedet.

Her fik Jørgen en uvurderlig erfaring og viden, der gav ham et springbræt videre til Burma, der i 1980’erne var den største opiumsproducent på kloden. Men pga militærregimet og en enorm korruption lykkedes det aldrig her at få et godt resultat, som i Pakistan. FN arbejder stadig med problemet i Burma.

Herfra kom Jørgen videre til Thailand i 5 år, hvor det også lykkedes at få sat en stopper for opium og heroinproduktionen. Og for lige at runde karrieren af tog han også lige en tilsvarende opgave i New Delhi i 1990.

Da Jørgen vendte hjem i 1990 som 60 årig og mente tiden var til at gå på pension, blev han klogere, Han blev som seniorekspert sat i spidsen for et repatrieringsprogram for de såkaldte bådflygtninge, der i større antal vendte hjem til Vietnam i 1990’erne. Det blev en god succes, som dog nok er blevet glemt af de fleste.

Ca. 300.000 såkaldte bådflygtninge vendte tilbage og ved hjælp af minilån, som FN havde fået aftalt med den nye regering i Vietnam, lykkedes det faktisk at få de hjemvendte integreret og i job, mange af dem som selvstændige erhvervsdrivende pga af de rimelige lånevilkår.

Jørgen viste en videofilm fra arbejdet i Vietnam. Desværre var der ’højtalerproblemer’, men Jørgen var fantastisk til at kommentere undervejs, så det kompenserede fuldt ud for de manglende højtalere.

Vi vil sige tak til Jørgen Gammelgaard for et rigtig godt og indlevende indlæg.

Du kan læse mere om Jørgen Gammelgaard og hans bog på https://globalnyt.dk/content/den-anonyme-nomade-i-fn-systemet.