Referat af mødet den 10. februar 2017

Fredensborg den 12. febtuar 2017
 

Mødet i Herreværelset den 10. februar
Jan Hellen bød velkommen til mødet, da Erling stadig morer sig med solen og andet godt på Gran Canaria. Der var fremmødt 25 medlemmer (mange var vist smuttet på vinterferie), hvilket gjorde bordopstilling til en ’leg’ og denne gang fungerede det også med bordkortene.

Projektoren var desværre blevet forsinket, så Torbens indlæg blev ’skudt lidt’. men så brugte vi ventetiden til at drøfte forskellige ting.

Jan opfordrede til, at de, der gerne vil starte et sangkor i Herreværelsets regi satte sig sammen for at få sat gang i det og finde en ’tovholder’, så alle vi andre ikke syngende kunne nå at få glæde af koret her i foråret (jeg er ikke klar over, om der kom gang i det og fundet en ’tovholder’, men ellers vil vi gerne høre om det ved næste møde).

Jan opfordrede også til den individuelle præsentation, som blev foreslået fra flere sider på mødet den 13. januar. Men desværre har endnu ingen meldt sig.

Endvidere appellerede Jan også til, at man også blev efter frokosten og snakkede lidt sammen så vi kunne komme hinanden nærmere (det var så ikke et problem i dag, da vi var forsinket med indlægget, hvilket så gav en god snak inden). Og umiddelbart synes der at være enighed om det og at borde og stole først sættes på plads kort før kl. 14.

Torben F. foreslog, at der måske kunne etableres nogle ’temaborde’ f.eks. om lokalpolitiske forhold så de, der var interesseret, kunne ’samles’ ved efter frokosten. Foreslaget er taget til efterretning og vi kan jo afprøve det på de kommende møder, men ellers er der jo allerede planlagt et temamøde (flere emner) på mødet den 24. marts.

Ifølge en godt informeret deltager går man tilsyneladende i gang med ’Byens Hus’ (tilbygning til medborgerhuset) allerede her til foråret. Primært med gravearbejde og støbninger, men det er planen, at man kan benytte Medborgerhuset i hele byggeperioden (til efteråret 2018) ved at flytte indgangen. Men noget ’rod’ bliver det jo nok.

En anden deltager havde hørt om en plan for et byggeri af et gigantisk indkøbscenter med et Bilka og meget andet mellem Hørsholm og Kokkedal (stedet var ikke nærmere defineret), hvilket gav anledning til nogen snak om behovet her for.

Bjørn opfordrede medlemmer til at tilmelde sig møderne elektronisk, dvs. via linket fra nyhedsbrevet,  direkte fra Herreværelsets hjemmeside eller via TILMELD-knappen på siden med omtalen af mødet på Ældre Sagens hjemmeside (aeldresagen.dk/fredensborg), da det er lidt tidskrævende at foretage manuel tilmelding. Hvis der er problemer med tilmelding eller man på anden måde ikke kan tilmelde sig elektronisk er man naturligvis velkommen til at skrive en mail til os, men så SKAL medlemsnummer til  Ældresagen anføres på mail til herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk 

Og Bjørn ’savner’ stadig telefonnumre for nogle medlemmer. Det kan anføres i forbindelse med tilmelding til møderne, hvor der på første side efter ’Hent oplysninger’ kan redigeres i telefonnumre og mailadresse. Så please – husk det lige næste gang, hvis du ikke har anført telefonnummer.

Endvidere informerede Bjørn om overvågningssamfundets muligheder ved at fortælle om, at han  kunne se hvem der åbnede nyhedsbrevene og hvor mange gange og hvem der brugte links fra nyhedsbrevet . Fagre nye verden eller …..!!!

For en god ordens skyld skal også her lige nævnes, at frameldinger til møder skal sendes til herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk for at vi kan sikre os din information. Det samme gælder, hvis du har emner, spørgsmål eller andet, som vi skal tage ’hånd’ om.

Og appellen i sidste nyhedsbrev om at huske at betale har også virket. På et tidspunkt i dag var der ligefrem kø for at komme til at lægge penge i ’betalingskurven’ Supergodt.

PS PS!  Erling diverterer med gule ærter på mødet den 7. april i stedet for smørebrød  og ’efterlyser’ derfor stadig gode og glade medlemmer, der måske vil donere lidt snaps til denne ’herreret’. Hvis du skulle have en flaske til overs fra julen eller ’skjult’ i ærmet kan du give Erling et ’vink’ eller skrive til Herreværelset.

Efter denne indledende snak fortalte Torben Iversholt, suppleret med en række slides, levende om hvordan man selv kan planlægge sin individuelle rejse sydpå.

Vi har efter mødet modtaget de gode råd, faldgruber og hovedpunkterne i Torbens indlæg som en PDF-fil som kan downloades ved at klikke her