Referat af møde nr. 4 i Herreværelset i Egedal medborgerhus den 10. juni 2016

Fredensborg den 11 juni 2016

Referat af mødet den 10 juni 2016 i Herreværelset

Kære Herrevenner,
Erling bød velkommen og fortalte at to medlemmer var udmeldt, men to nye var kommet til. Der var 21 deltagere på mødet. Vi ønsker at udvikle os i langsomt tempo, så vi kan finde det rigtige indhold og struktur for Herreværelset.
Herefter introducerede Erling det første foredrag I Herreværelset af Helge Milo, som fortalte om sine oplevelser fra den tyske besættelse under 2 verdenskrig. Især fra modstandsbevægelsen i Aalborg, hvor Helge selv var en aktiv deltager og måtte som følge deraf tilbringe 1 år i fængsel for sine aktiviteter. Det var et meget spændende foredrag, som gav en fremragende indsigt i, hvordan meget unge mennesker var grebet af stor modstand mod den tyske besættelse og som var under indflydelse af heltebilleder fra de (få) soldater, der havde kæmpet ved den danske grænse. Efterfølgende blev der stillet mange gode spørgsmål til Helge. Stor tak til Helge Milo, fordi han ville komme og dele sin historie med os.
Erling fik opbakning til at invitere Lars Knutson til at holde det næste foredrag den 24 juni, og han vil undersøge om det kan lade sig gøre.
Vi sad denne gang i 3 grupper og flere emner blev debatteret. Her skal blot nævnes nogle af de forslag, der er blevet nævnt på dette og tidligere møder og som kan være ideer til aktiviteter og foredrag på fremtidige møder.
– Byvandringer
– Lokalhistorik og besøg på de gamle teglværker
– Besøg i DR og foredrag af Preben Lund
– Borgmesterindlæg f.eks. vedrørende ældrepolitikken i kommunen
– Investeringsekspert f.eks ved Nykredit eller investeringsrådgiver John Andersen. Dette punkt er foranlediget af Bents medbragte artikel i BT om pensionisters lånemuligheder i deres friværdi.
– I Dan Turell’s fodspor
– Rødvinssmagning
– Erling foreslog at alle kunne indsende ideer til bestyrelsen og til hjemmesiden
Webmaster Bjørn Sandberg har allerede oprettet en hjemmeside til os under Ældresagen og kan nu udsende nyhedsbreve,- Vi har besluttet at Bjørn udsender et nyhedsbrev med samtlige referater siden det første møde i Herreværelset, således at de medlemmer, der ikke har deltaget indtil nu, kan læse om hvad vi har foretaget os og hvilke aktiviteter, der tænkes planlagt for efteråret. De kan også der læse, hvor vi mødes og på hvilke tidspunkter, samt hvordan de kan deltage i frokosten m.m.
Tak for endnu et godt møde

Erling, Bent, Torben og Poul Erik,