Referat af møde nr. 3 den 26. maj i Egedal medborgerhus i Kokkedal

Referat af mødet den 26 maj 2016 i Herreværelset

Kære Herrevenner,
Erling bød velkommen og gav et kort referat af de initiativer, han havde gennemført siden sidste møde. Herreværelset i henholdsvis Gentofte og Hørsholm havde ikke mulighed for at møde frem og fortælle om deres erfaringer. Men Erling nævnte ifølge telefonsamtale, at det ikke kun handlede om at lave arrangementer, men også at det havde en særlig værdi at mødes og tale med andre mænd og derved hen ad vejen at opbygge nye netværk, der kunne inspirere til nye aktiviteter i tilværelsen.
Hver anden fredag i lige uger fra den 26 august til den 16 december 2016, og tilsvarende 13 januar til 16 juni 2017. Mødetidspunkt er 11-14 med frokost for de, der tilmelder sig. På disse dage er der reserveret lokaler i Egedal medborgerhus, Egedalsvej 2, Kokkedal.

Erling foreslog, at der udarbejdes en liste over de deltagere, der ønsker frokost. Vi køber ind efter listen. Man kan så melde fra senest gangen før, hvis man ikke vil deltage. Når man møder frem betaler man 50 kr kontant til de, der har købt ind. Listen skal gælde året ud. Man skriver sig på listen næste gang vi mødes den 10 juni.

John Sylvester fortalte om muligheder for byvandringer, der kan læses mere om på www.poulkraglund.dk/fire-folkeligeforedrag-2

Webmaster Bjørn Sandberg vil oprette en hjemmeside til os under Ældresagen og udsende nyhedsbreve,- ideen med nyhedsbreve kan iværksættes med det samme (vi har allerede modtage mail om det fra Bjørn). Det giver os en god kommunikationsplatform på kort tid, som vi sikkert kan få meget glæde af.

Vi sad i to grupper og diskuterede livligt. Følgende foreløbige konklusioner kom frem fra gruppesamtalerne:
– Antal medlemmer 18-37
– Erfaringsudveksling mellem deltagerne
– Foredragsholdere. Helge Milo næste gang
– Nyhedsbrev, hjemmeside
– Kontingent: 50 kr pr. år i cigarkasse
– Erling vil søge kommune om tilskud til aktiviteter, og hvis det lykkes kan kontingent undgås

Tak for et godt møde
Erling, Bent, Torben og Poul Erik,