Referat af møde nr. 2 den 13. maj i Egedal medborgerhus i Kokkedal

Referat af mødet den 13 maj i Herreværelset

Kære Herrevenner.

Erling bød velkommen og gav et kort referat af forløbet indtil nu.
Der er 36 medlemmer i klubben og ca halvdelen var tilstede på mødet.
Der opstod en længere debat i plenum om, hvordan rammerne kunne være.
En væsentlig konklusion blev, at der inden den 24 juni skal fastlægges mødedage med tidspunkter for efterårets møder.

I bestyrelsen går vi ind for en fast mødedag, for eksempel torsdag eller fredag.
Eksempelvis kan vi mødes med et formelt program kl. 11 -12 samt netværke uformelt 12-13, og slutte med en frokost kl. 13-14. De der ikke vil spise med, kan blive og hygge eller blot forlade mødet, når det passer dem.
Det er efter Ældre Sagens regler ikke mulig at etablere en forening med kontingent, men det er muligt at betale for sine egne fornødenheder.
Kaffe, 2 stykker smørrebrød og en øl eller vand indgår i prisen på kr. 50,-

I bestyrelsen vil vi til næste møde få arrangeret at få en person fra Hemmingway Klubben i Hørsholm eller Gentofte som oplægsholder til videre debat i vores herreværelse.

Efter indlægget fra oplægsholder fra Hemmingway Klubben næste gang, har vi talt om, at vi alle opdeles i f.eks 3 grupper og diskutere og opliste de emner vi kunne tænke os at inddrage i vores Herreværelse, og eventuelt tilføje nogle nye. Denne proces kunne vi gentage måske en gang i kvartalet som inspiration til at planlægge fremtidige arrangementer.

Erling vil hurtigst muligt undersøge mulighederne og etablere aftaler med relevante personer, til det sidste møde den 24 juni. Vi diskuterede flere muligheder på mødet. Endelig diskuterede vi mulighederne omkring kontingent og betaling vedrørende arrangementer.

På mødet præsenterede hver enkelt deltager sin baggrund og begrundelse for at deltage. Det gav et godt indtryk af de fremmødte og viste en stor mangfoldighed med spændende interesser og med en erfaring og viden om mange forskellige ting. Der findes uden tvivl flere potentielle oplægsholdere og turledere i vores Herreværelse, som kan indgå i planlægningen af de fremtidige møderækker.

Tak til Erling og Torben for arbejdet med at fremskaffe smørrebrød, kaffe og drikkevarer m.m.

Bestyrelsen blev opfordret til at søge offentlige midler til hel eller delvis dækning af såvel interne og eksterne aktiviteter, såsom honorar til foredragsholdere, transport mv. ifm. udflugter osv. Erling ville undersøge dette nærmere.

Næste møde er 26. maj kl. 11 – 14
Sted: Medborgerhuset Egedal, Egedalsvej 2, Kokkedal
Frist for seneste indbetaling (hvis mad og drikkevarer ønskes): 23. maj kl. 12.
Betaling kr. 50,00 overføres til konto: 7638 0002000313 (husk at angiv navn på betaler)

God Pinse
Poul Erik