Referat af mødet i Herreværelset den 29. november 2019

Mødet i Herreværelset den 29. november 2019

I regn og slud, medlemmerne kommer ud. Det beviste i hvert fald 90 medlemmer, der var dukket op til dagens møde (men OK, vi var jo også indendørs da vi var blevet bænket), hvor Erling kunne byde velkommen til alle og dagens indlægsholder, Erland Leth Pedersen.

For at give dagens indlæg den rette indpakning havde Ove fundet Danmarks frihedssang frem fra de glemte skuffer. Jeg indrømmer blankt, at jeg ikke kendte sangen, men der var noget ’højtideligt’ over den. Du kan høre den sunget af Axel Schiøtz ved at klikke her og læse lidt om sangens tilblivelse ved at klikke her.

Erling informerede kort om julefrokosten (næste møde), som du kan læse nærmere om længere nede i nyhedsbrevet, hvor du også kan tilmelde dig julefrokosten.

De frivillige der har meldt sig til forberedelse af julefrokosten (opstilling af borde og stole, borddækning, forberedelse af maden mv) møder ind kl. 10. For os andre forventningsfyldte deltagere er mødetiden kl. 11.30, hvor vi lige siger god jul til hinanden inden vi sætter os til ’ædegildet’ kl. 12.

Og husk, der skal jo også være nogle frivillige til at rydde op efter frokosten og få slatterne af vejen.

Vi har fået rigtig mange sponsorater til den kommende julefrokost og tusind tak til alle jer, der har sponsoreret. Jeg håber i har fået tilmeldt jer ellers er det ved at være på høje tid, da alle nu kan tilmelde sig.

OBS! Vi har desværre haft noget ’bøvl’ med vores mailserver der har resulteret i, at mails, der er sendt til Herreværelset ikke er kommet frem. I givet fald vil du sikkert få en besked her om på din mailboks og hvis det sker skal du sende din mail direkte til Erling på erlingvraa@hotmail.com

Vi forventer dog, at fejlen snart er udbedret så alt bliver som det plejer.

De Danske Varulve og Svend Staal Gruppen

Og hold da så helt k….. Der var virkelig sjæl og entusiasme i Erland Leth Pedersens indlæg om ’De Danske Varulve’ og ’Svend Staal Gruppen’. Det var historier fra besættelsen, som jeg ikke havde hørt om tidligere, men det kan jo være min fejl, men mon ikke der sad et par deltagere mere, der havde det på samme måde.

Jeg ved heller ikke, hvordan jeg skal beskrive Erlands indlæg. Det var, for at bruge et udtryk fra TV-serien Matador, dragende, meget dragende og fyldt med besættelseshistorisk spænding, hvor ’historierne’ greb ind i hinanden.

Erland har i 42 år arbejdet som kriminalassistent hos Politiet i København i forskellige afdelinger og har siden sin gymnasietid interesseret sig meget for historien fra besættelsestiden og var på et tidspunkt så ’heldig’ at blive involveret i efterforskning af nogen fundne dokumenter fra krigens tid. Hvad det konkret var har jeg desværre glemt i betagelse af indlæggets spændingsfelt – beklager.

Men det helt store ’kup’ kom, da Erland ved en vis tilfældighed og stor stædighed i forsommeren 2012 fandt en helt unik pakke på et loft på Københavns Politigård, hvor det bare var stuvet af vejen. Pakken indeholdt et komplet og unikt ” varulvekontor” til en nazistisk sabotagegruppe, der havde til huse i Kolding på Gestapohovedkvarteret Staldgården. Og på ’Varulvekontoret’ var tilknyttet tre af Danmarkshistoriens største terrorister herunder ”Den røde maler fra Århus”, Kaj Henning Bothildsens Nielsen, der blev henrettet efter krigen for ikke mindre end 56 personlige drab og en lang række sprængninger herunder Tivoli i sommeren 1944. Han var dog nok mest kendt for sine voldsomme ugerninger som aktiv under Schalburg-korpset og HIPO.

Og hvad var så et ’Varulvekontor’. Jo, det var nogle ’modstandsceller’, som tyskerne allerede i begyndelsen af krigen havde forberedt i tilfælde af, at russerne (kommunisterne) skulle invadere og besætte Danmark. Man havde samme ’celler’ opbygget i Norge og andre lande. Opgaven var at nedgrave våben og ammunition til brug for et modangreb på en evt. russisk besættelse.

Tyskerne havde opdelt Danmark i 8 regioner (næsten som i dag) og i hver region var der 10-15 distrikter (’Varulveceller’), hvor der for hver celle var tilknyttet flere Nazisympatisører. Det kunne f.eks. være SS-folk, der kom tilbage fra Østfronten – mange med falske identiteter ved hjælp af forfalskede dokumenter fremstillet i KZ-lejren Sachsenhausen (pas, folkeregisteroplysninger, soldaterbog, kørekort mm), men det var en helt anden og lig så spændende historie om bl.a. indbrud hos danske myndigheder for at skaffe originaldokumenter, navne mv. Men ingen vidste hvem der var med i de forskellige celler. Kun ganske få højtstående Gestapofolk og folk fra den tyske efterretningstjeneste vidste, hvem der var med og hvor.

Og når og hvis der skulle reageres ved en eventuel russisk besættelse af Danmark ville ’cellemedlemmerne’ få en besked her om via Billetmærke i forskellige aviser.

Nå, men Erland blev anmodet om at efterforske i sagen, idet pakken blandt meget andet indeholdt 15 kort over nedgravede våben og sprængstofsdepoter i periferien af Kolding. Efterforskningen, der varede i godt 6 måneder, udmøntede sig i bogen ”De Danske Varulve, og endvidere blev effekterne udstillet på Politihistorisk Museum som en særudstilling helt frem til foråret 2017.

Erland fortalte også en hel del om ”Svend Staal Gruppen”, der var en hemmelig gruppe af nazistiske danske politifolk, der arbejdede tæt sammen med Gestapo i bekæmpelsen af modstandsbevægelsen i København. Gruppen var startet i begyndelsen af 1944 og havde gode betingelser efter september 1944, hvor gode politifolk jo blev deporteret, gik ’under jorden’ eller flygtede til Sverrig. I de sidste 3 måneder af krigen blev ca. 35 medlemmer af ’Svend Staal Gruppen’ (Svend Staal var naturligvis et dæknavn( skudt af modstandsfolk og resten af gruppen fik efter krigen mellem 10 og 16 års fængsel.

Erland har skrevet en bog om ’Svend Staal Gruppen’, der udkom i september 2017.

I sin research til efterforskning af de papirer mv der blev fundet på loftet på Politigården i 2012 har Erland fået tilgang til dokumenter både i Landsarkivet og Rigsarkivet – sågar også hemmeligstemplede dokumenter/rapporter som f.eks. ’Stockholmsrapporten’, der først må åbnes for offentligheden i 2025. Og som Erland sagde, så er der ting her i, der givet vil ændre Danmarkshistorien under besættelsestiden. Det bliver spændende at høre om til den tid.

Det var et fortættende spændende indlæg med en masse historier på kryds og tværs fra besættelsestiden med masser af forgreninger til Gestapo, Schalburg-Korpset, HIPO, den tyske efterretningstjeneste, det danske politi og meget mere.

Et indlæg der skulle opleves, Det kan ikke refereres. Men hvis du har interesse for sande, troværdige spændende historier fra besættelsestiden må Erland Leth Pedersens 2 bøger om hhv. ’De Danske Varulve’ og ’Svend Staal Gruppen’ absolut være lige noget for dig. Det kan ikke blive mere historisk og åndeløst. Måske et godt julegaveønske nu når vi alligevel er på denne årstid.

Så rigtig mange tak til Erland for et entusiastisk, spændende og meget interessant indlæg.