Referat af mødet den 5. oktober 2018

Mødet i Herreværelset den 5. oktober 2018

Så fik vi endelig indviet det nye mødelokale og det med stor succes. Ca. 75 medlemmer var kommet til mødet, så lokalet kom virkelig til sin ret. Og det fungerede rigtig godt. Plads mellem bordene, god akustik så vi kunne føre en samtale hele vejen bordet rundt – en helt fantastisk oplevelse og et mikrofonanlæg, der bare var med til at fuldende succesen.

Men vi skulle nu lige vende os til de nye omgivelser, specielt når mad og spisegrej skulle transporteres fra det ’gamle’ køkken til lokalet og tilbage igen, da der ikke er meget plads og grej i mødelokalets minikøkken. Det er lidt omstændigt, men alting lykkes jo, hvor der er god vilje.

En ulempe er, at der er blevet lidt længere til toiletterne. De er jo næsten en hel dagsrejse væk. Der er ganske vist et handicaptoilet i forbindelse med mødelokalet, men det fik vi da hurtigt gjort ’kål’ på. Et medlem var blevet ’indelåst’ der før mødets start, så der måtte tilkaldes teknisk assistance fra kommunen for at få døren ’brudt’ op igen. Men mon ikke det virker igen næste gang, men husk at tage din mobiltelefon med når du besøger handicaptoilettet i mødelokalet – bare for en sikkerheds skyld, hvis du gerne vil opleve mødet udenfor toilettet.

Erling bød velkommen til mødet og inden dagens sang præsenterede Erling dagens indlægsholder, Forsvarsminister Claus Hjorth Frederiksen.

Og i forbindelse med ’forsvarets’ besøg havde Ove fundet den gode gamle Four Jacks soldatersang ’Oh Marie’ frem fra gemmerne. Ganske vist handler det om en soldat, der hellere vil være et andet sted end i forsvaret – men alligevel!

Der er heldigvis mange, der har taget Erlings opfordring om at betale deltagerafgift via MobilPay til sig. Denne gang tilsyneladende for mange. Det medførte at Erlings MobilPay ’brød sammen’ ved for mange overførsler. Men det er allerede klaret til de kommende møder.

PS! Husk at fristen for at stille skriftlige spørgsmål til borgmester Thomas Lykke Pedersen er senest den 15. oktober, da Thomas kommer til vores møde den 2. november (se også under ’Kommende møder’). Og underligt nok er der, i modsætning til de forrige gange, endnu ikke kommet nogen spørgsmål. Er det fordi der ikke er nogen eller ……! Du kan sende dine spørgsmål til herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk

Forsvarets indtog i Herreværelset

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen var på besøg i Herreværelset og holdt et overordnet, men grundigt indlæg om den danske forsvarspolitik. Og alle kunne følge med pga både lokalets mikrofonanlæg og Ældre sagens eget ’lytteudstyr’.

Vi havde i forvejen sendt Claus nogle punkter til baggrund for sit indlæg, men han havde en lidt anden dagsorden og kom derfor ikke generelt ind på at besvare de tilsendte punkter og dog lidt alligevel.

I stedet fortalte Claus om baggrunden for den forsvarsmæssige oprustning, der er i gang både her hjemme og i hele Europa. Og der var vist ingen tvivl om, at det primært skyldes det noget kedelige forhold til Rusland og den måde de agerer på.

Det gælder både russernes militære provokationer og deres agéren i cyberverdenen.

Claus Hjorth startede sit indlæg med at redegøre for ændringerne i den danske forsvarspolitik fra den kolde krigs tid i 60erne og 70erne, hvor det primært handlede om nationalt forsvar til i dag, hvor det kan betegnes som et allianceforsvar med mere vægt lagt på NATO samarbejde end eget forsvar.

I start 00erne blev forsvaret omlagt til at være på udsendte opgaver, f.eks. i Afghanistan, Irak og Mali for at bekæmpe terrorister i de områder samt forhindring af pirateri ved Afrikas Horn. Efter Ruslands annektering af Krim og invasion i Østukraine blev der igen fokuseret på de mere nære områder, dog i NATO alliance perspektiv. Det betyder bl.a. at der nu er udsendt dansk militær til overvågningsopgaver i Baltikum og Østersøområdet.

Claus kunne berette om mange russiske provokationer f.eks. med overflyvning af skibe i Østersøen – og her taler vi om under 100 meters højde samt opstilling af raketter i Kaleningrad med en rækkevidde på 500 km. Nok til at dække både Østersøen og en stor del af det østlige Danmark.

Og det er så det rent militære. På Cyberområdet er russerne også meget aggressive. Vi har jo alle hørt om deres indtrængen i demokraternes server i USA under præsidentvalgkampen og spredning af fakenews for at skabe politisk uro i de pågældende lande der rammes her af. Et andet kendt russisk hackerangreb var i Ukraine, hvor man fik lukket ned for elforsyningen,.

Men alt sammen er jo noget russerne ikke kender noget til !

Claus mener derfor, at der skal stor fokus på at forhindre , at sådanne hackerangreb kan lukke for betydningsfulde opgaver her i landet. Det gælder f.eks. transport, el-forsyningen og sundhedsvæsnet samt det offentliges systemer. Og derfor er der i det seneste forsvarsforlig også afsat en hel del midler til at bekæmpe cyberangreb.

Og cyberangreb kommer ikke kun fra russisk side. Også Nordkorea og Kina er ’gode’ til det, så der er nok at holde øje med.

NATO , musketereden i NATO og de efterhånden berømte 2% af BNP til forsvaret var naturligvis også oppe og vende. Min personlige opfattelse af Claus’s snak her om er, at NATO nok skal være der, hvis det skulle ’komme dertil’ og at NATO i dag virker afskrækkende på Rusland – trods alt. Og så skal der nok findes en løsning på de 2% over tid.

Der var efter Claus’s indlæg ikke megen tid til spørgsmål – desværre, men han nåede dog at svare på, at vi har et godt forsvarssamarbejde med Sverige selv om de ikke er med i NATO og at på længere sigt vil Kina nok også blive en trussel, dog på en anden måde end den aggression russerne huserer med for øjeblikket, da Kina er i gang med en ’snedig’ koloniseringspolitik baseret på økonomisk hjælp til betrængte lande. Og som jeg forstod ham, var der ikke udsigt til nedrustningsforhandlinger med Rusland lige ’om hjørnet’ .

Det var et rigtigt godt informativt indlæg fra Claus Hjorth, der fortalte langt mere end her refereret. Men han kom meget omkring og vi var med lidt i ’maskinrummet’ for de tanker og handlinger, der forsvarsmæssigt gøres. Så mange tak til Claus for et rigtigt godt indlæg.