Referat 22. september 2017

Mødet i Herreværelset den 22. september 2017 

32 medlemmer og 1 borgmester var mødt frem til mødet i Herreværelset og efter snakken at dømme, var stemningen både god og høj under kaffen.
 
Erling bød velkommen og gav ’depechen’ videre til Ove, der til dagen havde medbragt en efterårssang, Marken er mejet’, der med sangkorets assistance blev til en hyggelig fællessang. Derefter gav Erling ordet videre til Borgmester Thomas Lykke Pedersen.
 
Thomas indledte med at fortælle om Kommunens ’tilstand’. Økonomien er blevet god med en kassebeholdning på kr. 209 mio. og en ordinær gæld på kr. 389 mio., som er planlagt afviklet i 2027. Dermed er kommunen godt økonomisk funderet i forhold til 2015.
 
Derefter foretog Thomas en ’rundrejse’ med planer mv for hhv. Kokkedal, Nivå, Fredensborg og Humlebæk. En god måde at fremlægge planer og beslutninger på for de enkelte områder samt hvad der ’rører’ sig de forskellige steder.
 
Her kom han bl.a. ind på udbygning af idrætshal i Kokkedal til bl.a. elitesport, planer om svømmehal i Nivå (besluttes i 2019), nye seniorboliger og forbedret atletikstadion i Fredensborg og opførelse af nye plejeboliger og ’flytning’ af bibliotek i Humlebæk og meget mere, som er vanskeligt at referere.
 
Herudover fortalte Thomas om planer for ændringer af indkøbscentre i Nivå og Humlebæk samt problemerne omkring ’butikslivet’ i Jernbanegade i Fredensborg.
 
Efter denne gennemgang gik Thomas i gang med besvarelse af de fremsendte spørgsmål.
 
Der var kommet 11 skriftlige spørgsmål og det er lidt vanskeligt at referere svarene på de enkelte spørgsmål. Men der skal her nævnes nogle og det skal siges, at der var god gang i Thomas’s notater til spørgsmålene.
 
Der skal spares, også på ældreområdet, ved effektivisering og så må vi jo se, hvad det indebærer.
 
Ifm. spørgsmål 2, der var meget personligt, måtte Thomas erkende, at Kommunen havde begået en fejl og ville se nærmere på det, når han havde fået informationerne direkte fra den pågældende, men var helt klar over, at man fra Kommunens side havde ’trådt i spinaten’.
 
Thomas ville også sammen med Seniorrådet og Ældresagen se på muligheden for at ’ansætte’ en pårørendekonsulent, som skulle hjælpe pårørende til f.eks. demente, krigsveteraner mm.
 
Han lovede at tage kontakt til Nordsjællands Vej og Park for at få ryddet op i affald på stisystemer og få sat flere affaldskurve op.
 
Der var mange deltagere, der kunne fortælle om huller i veje og stier og Thomas lovede at tage det op med Vej og Park. Han kunne fortælle, at der i 2018 var afsat 2 mio kr. til forbedringer her af (men det rækker nok kun som en ’skrædder’ i helvede’).
 
I forbindelse med ’svømmehalsspørgsmålet’ ville han se på en mulighed for at Kommunen kunne give et tilskud til pensionister, der benyttede Hørsholm Svømmehal, så de blev ligestillet med pensionister i Hørsholm Kommune. Knud skulle sende ham en direkte anmodning her om.
 
Der var en rigtig god spørgelyst og dialog og der blev fra Borgmesteren taget mange notater. Så håber vi bare på, at der så også sker noget, men ellers må vi jo følge det op med et besøg igen af Borgmesteren til næste år, hvem det så end bliver.