Referat nr. 16 fra den 27. januar 2017

Mødet i Herreværelset den 27. januar 2017

Da Erling ’napper’ lidt sol og andet godt på Gran Canaria bød Jan Hellen velkommen til mødet. Der var tilmeldt 39 medlemmer til mødet (antallet kommer vi lige tilbage til) og det gav igen lidt udfordring med bordopstilling, da der også skulle være plads til projektor og PC samt mulighed for at se på lærredet. Men det lykkedes igen – godt gået.

Der gik lidt ’kage’ i bordkortene med hensyn til. hvem der var og ikke var tilmeldt, men det gav kun anledning til mere samarbejde for også at få det på plads – og det lykkedes vist stort set. Det gør vi bedre næste gang – måske!

I forlængelse af indlægget om Medborgerhuset (se næste punkt i nyhedsbrevet) viste Michael Huusom en plan for det nye ’Byens Hus’, som skal bygges i sammenhæng med Medborgerhuset (lokalplan K105, hvis jeg ikke husker forkert).

Og arkitektonisk kønt var det jo ikke – og da slet ikke i sambygning med et så historisk hus som Medborgerhuset. Men som det også blev pointeret var det vist også mest et kommunalt økonomisk kompromis, men derfor behøver man jo ikke at ’ødelægge’ omgivelserne med en ny ’øjebæ’.

Der blev da også fra flere sider opfordret til, at vi som borgere jo kunne prøve at gøre indsigelser mod byggeriet inden det var for sent. Så det er hermed givet videre til hver enkelt.

Men hvor om alting er. Hvis byggeriet gennemføres efter planen vil det gå i gang i oktober 2017 og vil være færdigt til efteråret 2018 (og sådan noget plejer jo at blive forsinket). Det giver bestyrelsen i Herreværelset den udfordring, at finde et nyt sted at holde vores møder fra oktober, hvis vi ikke kan komme til huset i byggeperioden. Og det skal ske forholdsvis hurtigt, så vi ved, hvor vi skal være fremover. Det kunne så måske også løse problemet med lokaler til mange mødedeltagere.

Bjørn’efterlyste’ telefonnumre på de medlemmer, der ikke har registreret dette hos Ældresagen, da det vil være praktisk, hvis vi i en nødssituation vil få behov for at ringe til jer. De der ikke har anført telefonnummer kan gøre det i forbindelse med tilmelding til møderne i Herreværelset, hvor der på første side ved tilmeldingen (efter du har aktiveret ’hent oplysninger’) kan indtaste/redigere telefonnr og mailadresse.

Bent opfordrede mødedeltagerne til at sende en mail til Herreværelset om et præsentationsindlæg, så de gode intentioner om at præsentere sig selv nærmere (ca. 5-8 minutter), kunne lægges ind i mødeplanerne. Det var jo et generelt ønske på mødet den 13. januar,

Der var til mødet i dag tilmeldt 39 medlemmer. Men enten er nogen alligevel ikke kommet eller også har nogen glemt at betale for deltagelse i mødet – og det kan jo ske for enhver. Men det bestilte smørebrød skal jo under alle omstændigheder betales, så vi må derfor appelere til, at:

  • Framelde evt. tilmelding i god tid, dvs. så hurtigt som muligt. Hvis framelding til mødet ikke er modtaget senest torsdag før mødet, skal deltagerafgiften for din tilmelding betales på det førstkommende møde du deltager i herefter for at dække det bestilte smørebrød
  • Du husker at betale før du forlader mødet

Og så en lille appel mere.

Vi var nogle (få, da de fleste jo var gået),  der  var lidt forundret over den hastighed mange deltagere havde på at forlade mødet umiddelbart efter frokost. Vi har lokalerne til kl. 14 og en af hensigterne med Herreværelset var jo, at vi skulle hygge, sludre og danne netværk. Men når ca. 70-80% af deltagerne er ’væk’ allerede ca. kl. 13, ja så kan man jo få det indtryk, at man ’kun’ kommer for foredraget og frokostens skyld – og det var ikke tilsigtet, men det har desværre været en tendens de seneste møder.

Og hvis ikke også bordene forsvandt i samme hast ville der jo være mulighed for, at vi også efter frokost kunne sætte os tilfældigt og snakke sammen. Der er jo mulighed for også at købe yderligere øl/vand, hvis det er det, der skal til.

Det hænger jo heller ikke helt sammen med det generelle ønske der var på mødet den 13. januar om, at danne netværk og præsentere os selv, så vi kunne lære hinanden bedre at kende.

Så kan vi ikke være enige om, at det kan gøres bedre? Eller måske tage det op på næste møde, hvis nogen har en anden opfattelse.

PS PS!  Erling diverterer med gule ærter på mødet den 7. april i stedet for smørebrød (se nærmere i punktet ’kommende møder’) og ’efterlyser’ derfor gode og glade medlemmer, der måske vil donere lidt snaps til denne ’herreret’.