Referat nr. 15 januar 2017

Mødet i Herreværelset den 13. januar

Erling bød velkommen og godt nytår til ca. 40+ nytårsfriske unge medlemmer, der var mødt veltrimmede op til det første møde i Herreværelset i 2017.

Det store fremmøde indbød også til en vis logistik omkring bordopstilling, men det lykkedes ved gode medlemmers hjælp, at få klaret det, så alle kunne blive godt bænket til kaffe, snak og frokost.

Der var til mødet ikke arrangeret foredrag eller anden form for indlæg, så Erling lagde op til en god snak og debat om Herreværelset – og det gav mange gode forslag og meninger.

Erling informerede om, at der nu var ca. 70 registrerede medlemmer og derfor blev der også drøftet om der nu skulle ’stoppes’ for tilgang af nye medlemmer, da de nuværende lokalefaciliteter jo giver en vis begrænsning i, hvor mange vi kan være til møderne – og jo flere medlemmer, jo flere vil formentlig komme.

Vi har til de sidste møder været omkring 40 deltagere og det er nok på det niveau, at tilmeldingerne til møderne vil være fremover og det kan give lidt problemer med at kunne få alle placeret i samme lokale, der i øvrigt har en dårlig akustik, der gør det vanskeligt at høre, når så mange taler sammen.

Det blev foreslået, at holde møderne torsdag og fredag eller hver fredag for på den måde at minimere deltagerantallet pr. møde, men det var der ikke stemning for.

Der blev i stedet foreslået, at vi ved et deltagerantal på ca. 35 og derover prøver at opsætte borde i det tilstødende lokale og dermed fordele deltagerne i 2 lokaler (med en åben dør imellem). Det giver mulighed for, at vi kan være flere og at der (forhåbentlig) ikke vil være det samme ’støjniveau’, så der vil kunne snakkes med flere ad gangen.

Der blev derfor ikke taget endelig stilling til, om der skulle sættes en ’stopper’ for medlemstilgang og der blev heller ikke aftalt noget konkret om der skulle sættes en øvre grænse for deltagerantallet til møderne. Men det er aftalt, at vi må tage det op igen, hvis det viser sig at give problemer.

Erling vil dog undersøge om der skulle være alternative mødesteder, f.eks. den gamle biograf i Fredensborg, men de fleste var enige om, at Medborgerhuset var et godt mødested trods akustikken i lokalet. Og så er det jo gratis.

Vi var dog nogle medlemmer, der mente at deltagerantallet allerede var ved at være i overkanten, da et af formålene med Herreværelset jo også var at skabe netværk og gode relationer – og jo flere deltagere, jo vanskelligere bliver det. Så det skal jo også tages med i overvejelserne over, om vi skal finde et alternativt mødested. Det er jo ikke sikkert, at møderne bliver bedre af, at vi er flere. Men det er da skønt, at Herreværelset er blevet så stor en succes.

Og netop a’propos netværk var der mange af deltagerne, der udtrykte ønske om, at styrke netværksmulighederne og det skal vi naturligvis arbejde mere på her i det nye år.

Bl.a. blev der foreslået (og nu i ædruelighed), at der opstartes et Herreværelse sangkor. Det kan jo være en mulighed for at styrke netværket for den gruppe, der ønsker at udblæse sin luft i skønsang. Og der kunne jo være mulighed for netop på den måde at etablere andre grupper i Herreværelset. Det kunne f.eks. være ’kryddersnapselaug’ eller ’kokkeskole’.

Så forslag må gerne sendes til herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk og så tager vi det op og får sat det i gang på et af de kommende møder.

Men der er åbenbart en stor sangstemning i Herreværelset, da der også blev foreslået, at vi en gang imellem kunne synge nogle fællessange. Og Leszek tilbød at tage guitar og nogle sanghæfter med danske folkesange med til nogle af møderne, så vi i fælles rusten røst kunne isynge fællessang. Og skulle nogen have et klaver og kan spille på det, er de velkommen til også at tage det med.

Da vi jo er mange medlemmer med forskellig baggrund, fortid, livserfaringer mv. kom der også forslag om, at vi (eller dem der ønsker det) fortæller kort om deres barndom/ungdom (for at fastholde tiden herfra), gerne med en anekdote eller anden god historie, så vi på den måde kan lære hinanden bedre at kende. Der er jo i den sidste tid kommet mange nye medlemmer til, så det kan jo også være en form for præsentation. Det skal kun være indlæg på max 5-8 minutter fra hver.

Hvis du gerne vil stille op med et sådant indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte Bent M på mail jbmarcussen@gmail.com, som så vil sætte det ind i forårets mødeaktiviteter efter aftale med dig.

Og på mødet den 24. marts vil vi forsøge os med nogle ’rundbordsdebatter’ med forskellige emner (se mere under punktet ’Kommende møder’) Og dette naturligvis også for, at vi på den måde kan lære hinanden bedre at kende og samtidig udveksle holdninger og meninger. Alt sammen i venskabelig fredsommelighed. Det skal nok blive godt.

Generelt var der tilfredshed med de foredrag/indlæg, der havde været det forgangne år og den mødetid, der var brugt her til var også Ok, da foredragene/indlægene havde været både relevante og interessante, så der var ikke ’stemning’ for, at indlæg skulle være færre eller kortere. Bare de er gode- og det bestræber vi os naturligvis på. Allerede planlagte foredrag/indlæg kan ses under punktet ’Kommende møder’.

Erling informerede også om, at han har søgt midler til Herreværelset og fået bevilliget 10.000 kr., som måske kan bruges til eksterne arrangementer, som f.eks. bustur til bilmuseum ved Tissø eller besøg hos auktionshuset Laurits.com. Men vi ser også på andre muligheder, bl.a. de forslag, som vi har fået fra nogle medlemmer.

Generelt er der ikke midler til, med en deltagerafgift på kr. 50 pr. møde, at arrangere de ’store’ udflugter eller få ’professionelle’ foredragsholdere, men holdningen var da også, at det var bedre og mere givende at finde indlæg fra ’egne rækker’ og der må jo også være en del blandt os, som har noget spændende at kunne fortælle. Så kom endelig med forslag.

Erling vil forsøge at få Benny Schumann til at holde et indlæg til efteråret og vil også prøve at få en journalist (som tidligere har henvendt sig til Erling) til at komme og fortælle om, hvordan man skriver sine egne erindringer. Men det skal vi nok vende tilbage med.

Puh ha! Det var en lang smøre fra et meget deltagerengageret møde og jeg håber jeg her har fået det hele med, men ellers må i kontakte mig på jbmarcussen@gmail.com, så jeg kan rette op på ’glemsomheden’ i næste nyhedsbrev.

Så tak for et rigtigt godt og medlevende møde.