Referat 13 december 2016

Mødet i Herreværelset den 2. december

Erling bød igen velkommen til mødet, hvor mere end 36 medlemmer havde fundet vej til Herreværelset, her i blandt nogle nye medlemmer.

Og ’vupti’, så var der igen sat borde og stole op til det stort fremmødte antal medlemmer. Det går bare ’som fod i hose’ med borde, stole, kaffe, kopper mv. så tak til alle, der igen har givet en hånd med.

Erling informerede om, at han nu har lavet en aftale om smørebrød fra Spar i Nivå i stedet for Føtex, der blev lidt for ’firkantede’ at lave aftale med. Men skidt, pyt. Det var igen lækkert smørebrød, så standarden her for er bestemt ikke faldet, måske snarere tværtimod.

Der var rigtig god gang i snakken over kaffen inden Erling introducerede indlægget om slægtsforskning af Ove Kristensen.

Indlæg om slægtsforskning af Ove Kristensen

Ove gav på mødet et særdeles all-round billede af, hvad slægtsforskning er og hvad det kræver og ingen kan vel efter Oves indlæg være i tvivl om, at slægtsforskning både er et meget alsidigt og spændende emne, men også kræver en del tålmodighed.

Indlægget omhandlede, hvad man kan forvente at finde i kirkebøger, folketællinger, lægdsruller, hos Rigsarkivet og meget andet og det hele blev krydret med “gefundenes Fressen” og diverse kuriosa af forskellig art, der ofte under indlægget gav anledning til muntre kommentarer.

I gennemgangen af slægtsforskning og hvordan man finder relevante oplysninger tog Ove udgangspunkt i forskning af sin egen slægt, nærmere bestemt sin morfar, der var født i 1824. Og det gjorde indlægget særdeles interessant, at der kunne relateres til en eksakt person. Og spændende var det at høre, hvordan Ove havde fundet frem til de mange oplysninger om sin morfar, bl.a. gennem kirkebøger og lægdsrullen.

Men der var så sandelig også mange andre gode og sjove eksempler helt tilbage fra 1660 og fremt til 1918, bl.a. omkring udskrivning af skatter, fængselsdomme, folketællinger, emigration og meget mere

Men skulle nogen finde på at begive sig ud i slægtssforskning gjorde Ove også opmærksom på, at man skulle ’gå til det’ med en sund skepsis og holde ’tungen lige i munden’, da det man kunne finde måske ikke helt svarede til, hvadd man havde fået fortalt. Og ikke mindst skulle man tage sig lidt i agt for de forskellige slægtsforskningsprogrammer, der kan anskaffes på nettet. Man kan blive fanget i en abonnementsfælde eller noget tilsvarende.

Et godt og morsomt indlæg, der ikke alene åbnede øjnene for slægtsforskningens muligheder og teknikker, men også for noget af, for mange, en lidt ukendt del af Danmarkshistorien.

Ove underviser allerede i slægtsforskning i Hørsholm og der er nu også oprettet et begynderkursus iKokkedal. Kurserne starter tirsdag den 17. januar og herefter hver anden tirsdag til og med 4. juli. Alle dage fra kl. 10 – 12.

Kurserne afholdes på Græstedgaard i Kokkedal og prisen er kun kr. 25 for hele sæsonen. Der er kun få pladser tilbage, så skynd dig. Du kan tilmelde dig på Ældresagen i Fredensborgs hjemmeside eller du kan måske prøve at skrive direkte til Ove på e-mail ogk@privat.dk

Kursisterne skal medbringe bærbar pc. – alternativt tablet.