Kalender 2017

Kalender for Ældre Sagens Herreværelse 2017

Dato Program – forslag
13. januar Nytårskur I Herreværelset 
Vi mødes igen efter en god jul og et godt nytår til det første møde i Herreværelset i 1. halvår 2017. Og mødet er foreløbig uden et egentligt arrangement udover, hvad vi selv kan finde på at snakke om. Og der skal jo nok være et eller andet.
Så et rigtigt hyggemøde, men der er vist ingen ’sjatter’ tilbage fra julefrokosten, der skal ryddes af vejen.
Men vi kan jo bl.a. bruge mødet til at drøfte, om der er for mange og/eller for lange indlæg og for lidt samvær og om der skal være mere fokus på debatter og mere dialog og også om mødeform og indlæggenes emner er OK, herunder om de omtalte indlæg i punktet ’Kommende arrangementer’ er hensigtsmæssige og relevante.
Altså om det fungerer som det skal i Herreværelset.
27. januar Bjørn Sandberg har formidlet, at lokalhistoriker og formand for Lokalhistorisk Forening Karlebo Niels Storgaard Simonsen kommer til mødet og holder et indlæg og fortæller om Medborgerhuset Egedal og omegns historie.
Det er jo vores ’mødehus’, så det vil da være sjovt at høre lidt nærmere om husets oprindelse.
10. februar Forbered din ferierejse allerede nu.
Torben Iversholt har tilbudt at holde et indlæg under overskriften “planlæg selv din ferierejse sydpå”.
Formålet med Torbens indlæg er at inspirere mødedeltagerne til selv at arrangere rejser bl.a. til Sydeuropa og dermed ofte spare penge, samtidig med at man kan skræddersy sin rejse efter eget temperament og interesser.
Torben vil også komme ind på nogle af de faldgrupper,  som man skal være opmærksom på. Indlægget vil have form af en slags workshop, hvor deltagernes egne erfaringer også kommer på banen.
Torben mener dog, at man skal være nogenlunde ’hæderlig’ til engelsk og kan gebærde sig på internettet for at opnå den optimale planlægning.
Torben har planlagt og gennemført omkring 30 rejser (mest fly)  i Europa over de sidste 10 -15 år bl.a. til Portugal, Italien, Spanien, Irland, Frankrig, Østrig, England, Sverige (samt et par oversøiske destinationer). Og flere er på vej.
24. februar Foredrag om Storm P. af Poul Kragelund
Foredraget er foreslået af nogle af medlemmerne i Herreværelset og vi har derfor kontaktet Poul Kragelund, der har sagt ’ja’ til at komme og holde et både muntert og ’biografisk’ foredrag om Storm P.
Men for at kunne honorere Poul Kragelunds spændende foredrag er prisen denne gang kr. 80 pr. deltager incl. kaffe, 2 stk. smørrebrød øl/vand samt et fantastisk foredrag. Og merprisen på kun kr. 30  er givet godt ud til et spændende og morsomt foredrag.
10. marts Rundtur i den underjordiske bunker i Kokkedal.
Lokalhistorikerne Peter aarby og formand i Lokalhistorisk Forening Niels Storgård Simonsen kommer kl. 11 og vil fortælle lidt om den underjordiske bunker i Kokkedal. Bunkeren er fra koldkrigstiden.
Efter et  kort indlæg/introduktion af historien bag bunkeren mv. er der, for de medlemmer der er interesseret,  arrangeret rundtur i bunkeren, der ligger ca. 5-10 minutters gang fra Medborgerhuset.
Det forventes, at vi er tilbage i Medborgerhuset kl. ca. 12.45 til en sædvanlig hyggelig frokost, hvor også Peter Aarby og Niels Storgård Simonsen deltager, så der også her vil være mulighed for at stille uddybende eller supplerende spørgsmål over frokostbordet.
24. marts Vi vil i Herreværelset forsøge os med lidt ’rundbordsdebat’, som foreslået af John flagga på mødet den 18. november og som vi også drøftede på mødet den 13. januar.   Interessen syntes at være ret stor, så vi vil prøve med følgende emner:  

 • Folketinget’, er det tidssvarende eller bør rammerne moderniseres
 • Den politiske situation i Europa og hvordan vil det påbirke den danske politik
 • Det danske forsvar, tilknytningen til NATO og evt. EU forsvarspolitik
 • EU, er det ved at køre af sporet eller er ’signalerne’ rigtigt indstillet
 • Kønspolitik, er der ligestilling eller har kvinderne fået overtaget

Underpunkter (agenda) til emnerne vil blive anført i nyhedsbrev forud for mødet, så de kan være debatgrundlag.   Vi forestiller os, at vi sætter 5 x 6-8  mands borde op, hvor de, der ønsker at deltage i de ovenstående debatter så frit kan sætte sig ved bordet med det pågældende emne. Ønsker man ikke at deltage i debatterne vil der også være bord til ’bare’ normal hyggesnak.   Men igen vil det afhænge af tilmelding til mødet og til debatterne, men spændende kan det blive og vi kan få lært hinanden bedre at kende.   Men det og tilmelding til deltagelse i debatterne  mv. vil blive nærmere beskrevet i nyhedsbrev forud for mødet.   Skulle du have forslag til emner/temaer, som vi på den måde kan drøfte, er du meget velkommen til at sende dine forslag til herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk eller direkte til Bent M på jbmarcussen@gmail.com  – gerne med lidt uddybning af emnet, så vi kan beskrive det nærmere i nyhedsbrevene.

7. april Michael Huusom, der er næstformand i Seniorrådet, vil med udgangspunkt i nedenstående fortælle om Seniorrådets arbejde.  

 • Hvad er og hvem er Seniorrådet
 • Hvad arbejder Seniorrådet med i praksis
 • Hvilken indflydelse har Seniorrådet på kommunens ældrepolitik
 • Hvad har Seniorrådet rent praktisk opnået ældrepolitisk
 • Hvad er i ’støbeskeen’ for det man ønsker gennemført
 • Hvor får seniorrådet sit input fra
 • Hvordan kan ældre i kommunen holde sig orienteret om seniorrådets arbejde (da alle jo ikke er ’digitaliseret’)

  Og der vil naturligvis være mulighed for at stille spørgsmål og debattere indlægget.   Indlægget vil være på ca. 30 minutter, så det er muligt vi  kombinerer det med ’deltagerpræsentation’ (se referat af møde den  13. januar i starten af nyhedsbrevet), hvis der skulle være nogen medlemmer, der har meldt sig til at fortælle lidt om sig selv.   Erling vil til mødet arrangere gule ærter i stedet for frokost og hvis nogen skulle synes, at de gerne vil donere snaps her til, hører vi gerne fra jer.

21. april Michael Huusom vil foredrage om sin tid som pilot i 1993/94under krigen i Jugoslavien.
Michael vil senere fremsende nærmere beskrivelse til nyhedsbrevet af foredraget.
5. maj Herreværelset blev stiftet den 29. april 2016 ved et møde på Nivågård og derfor kan Herreværelset holde 1 års fødselsdag så mon ikke vi kan finde ud af at fejre det på behørig vis.  
Et forslag er at bruge mødet til lidt status, ris og ros  over det seneste års aktiviteter og møder og få nye møde- og aktivitetsimpulser fra medlemmerne. Og det kan jo gøres med en god snak over bordene.
Måske vi kan finde et lille godt indlæg til dagen, men der er ikke pt. planlagt andet end kreativ’mandehygge’ til mødet.
19. maj Skriv din egen erindringsbog
Tina Storgaard Støttrup kommer og holder et foredrag om, hvordan man skriver sin egen erindringsbog eller får hjælp til at skrive den.
Mange ældre går med tankerne om at skrive sin livshistorie ned til glæde for de næste generationer. Det har stor værdi for børn og børnebørn, men også for en selv der oplever en fantastisk rejse tilbage i tiden, når skriveprocessen først går i gang. 
Det kan dog godt virke lidt uoverskueligt at komme i gang. 
Alle har en historie. Og jo ældre, man bliver, jo mere interessant er historien. Men hvordan formidler man bedst sin historie, så ens børn og børnebørn og efterkommere får den fortalt og videregivet til slægt og venner ?
2. juni Tænk dig glad – det giver overskud
 Jens Christiansen vil med udgangspunkt i sin egen situation holde et foredrag over temaet ’Tænk dig glad – det giver overskud’.
 Jens har sclerose og fik diagnosen som 41 årig. Jens er i dag 56 og permanent kørestolsbruger. Han er bankuddannet, HD og har været chef i den centrale storkundeafdeling hos Bikuben/BG Bank og er i dag foredragsholder, mentor, sparringspartner mm.
16. juni Så går vi på sommerferie.  
Sidste mødedag i Herreværelset før sommerferien.
  Der er ikke planlagt nogen arrangementer, så foreløbig står det bare på hygge og feriesnak.
25. august
Så er sommerferien slut og vi starter igen med møderne i Herreværelset!
8. september Seljtur (rundtur) på Esrum Sø.
Vi mødes i Herreværelset til kaffe og “futter” derefter afsted med samkørsel herfra til Skipperhuset ved Esrum Sø senest kl. 11.30. Rundturen på Esrum sø starter senest kl 12, og skipper vil undervejs fortælle om søen og dens omgivelser.

Turen varer 1 time, og tilobage ved Skipperhuset vil vi traktere os selv med Erlings sandwich og øl/vand.
Hvis vejret mod forventning skulle være dårligt, afholdes mødet i Medborgerhuset.
22. september Borgmester Thomas Lykke Pedersen ’besøger’ igen Herreværelset.
Her kan der bl.a. stilles nye spørgsmål til borgmesteren (det er jo kommunal valgår), men mere om det senere.
Og naturligvis kan der følges op på de spørgsmål og svar, som blev givet på mødet hos os den 4. november, så smid endelig ikke jeres eventuelle notater væk.
 6. oktober
Besøg på Fængselsmuseet i Horserød Statsfængsel.
Turen arrangeres som samkørsel fra Medborgerhuset.
Vi starter derfor i Medborgerhuset med en kop kaffe og kører derefter kl ca. 11.15 til Horserød. Så hvis du vil nyde din kaffe, så kom i god tid.
 Den “fængslende” rundvisning varer ca. 1 – 1½ time og herefter finder vi et sted, hvor vi kan nyde de medbragte sandwich med lidt øl og vand.
 20. oktober
 Præsten fortæller….
 Jens Barfod, der er tidligere præst,  kommer til mødet og holder et indlæg med den meget lange overskrift (som han selv har valgt):  “Arbejdet som dansk præst i udlandet er at være ansat i en folkekirke i dette ords aller bredeste forståelse – dækker hele samfundets spekter, søfolk og landkrabber, fra havnebumser til ambassadører”.
3. november 
 Finn Helmer, der også er kendt som “Gigamanden”, kommer og holder et indlæg om sin op- og ned-tur som multimillionær.
17. november 
 Michael Huusom holder et indlæg om sin tid som jagerpilot under Balkankrigen.
1. december 
 Hvad en DR journalist kan fortælle…
 
DR journalist Preben Lund kommer og holder et indlæg om Radioavisen gennem 90 år.

Preben vil bl.a. fortælle om Gunnar Nu og andre af radioens koryfæer, krydret med gode anekdoter om de journalister vi kender og har kendt gennem radiofonien. Og det bliver ikke kedeligt, idet Preben er en rigtig lun rad.
Preben er endvidere forfatter til 8-10 bøger, hvor forskellige har fortalt om deres historier.  
15. december 
Julefrokost