Historier fra Herreværelset

Bogens omslag

Som en udløber af det gode sociale samvær og vores mange gode snakke ved møderne i Herreværelset har 17 medlemmer sat sig for at skrive en bog. Det er blevet til 22 historier, som udkom i en bog på ca. 285 sider medio april 2018. Bogen hedder naturligvis ”Historier fra Herreværelset”.

Ideen til bogen er kommet ved, at vi jo på vores møder sidder og fortæller hinanden historier fra vores liv. Både fra barndom, ungdom, arbejdstid og meget mere. Der er ikke mangel på gode, sjove og spændende historier – og alle har jo en historie at fortælle. Det gav så en tanke om at prøve at få nogen af de historier skrevet ned for bl.a. vores børn og børnebørn, men også for alle andre, der kunne have interesse i at læse om en tid, der ikke er mere og få den fortalt af modne mænd, der igennem livet har oplevet meget.

Og den tanke er nu ført ud i livet. Medlemmerne blev opfordret til at skrive en historie om deres liv eller markante tidspunkter i livet. Den opfordring tog så 17 medlemmer aktivt imod og det har skabt baggrunden for bogens 22 helt forskellige historier.

Her har de 17 medlemmer hver skrevet en historie, som de gerne vil fortælle til eftertiden baseret på egne erfaringer og oplevelser. Bogen indeholder derfor historier med vidt forskellige udgangspunkter.

Der har for bogens historier ikke været en redaktør ind over for at komme med redaktionelle tilråb, ændringer af de enkelte historier eller samle historierne til en rød tråd. Nej, alle har hver især været redaktør for deres egen historie og fortæller den derfor med deres egne ord, synspunkter og holdninger og som de synes historien skal fortælles. Hver fugl synger jo med sit næb. Det slogan har vi også lagt til grund for bogens historier, hvilket gør bogen helt unik og overraskende.
 

FORORD til bogen ”Historier fra Herreværelset”

Når jeg bliver gammel
så vil jeg sidde på en bænk
der hvor havet slår ind over molen
og tage imod duglette perlestæng
af hav, når det glitrer i solen

Når jeg bliver gammel
skal Bugten være så fuld af liv, der hvor havet slår ind
…..

Sådan lyder en kendt GNAGS sang, der med god vilje kan opfattes som en hyldest til os, der bare er blevet lidt ældre, det er jo det, vi er i Herreværelset – lidt ældre, pensionerede mænd fulde af liv fra alle sociale samfundslag.
Herreværelset er en aktivitet under Ældre Sagen i Fredensborg Kommune, opstartet i foråret 2016, og har nu lidt over 100 medlemmer, trods kun ca. 2 år på bagen.
Vi sidder ikke bare på en bænk og nyder solen, men mødes hver 2. fredag til kaffe, frokost, godt socialt samvær og god mandehygge. Vores møder er oftest ’krydret’ med et spændende og eftertænksomt foredrag eller udflugter til gode seværdigheder.

Tro nu ikke, at Herreværelset er et mondænt sted, som omslaget på bogen ellers kunne give indtryk af. Nej, møderne i Herreværelset holdes i ydmyge lokaler – Medborgerhuset Egedal i Fredensborg Kommune. Her er der ingen plydssofaer, bar eller tæt cigarrøg, men som de friske mænd vi er, klarer vi os med et køkken og mødelokale.

Det er fra disse møder, ideen til denne bog er kommet. Vi sidder jo og fortæller hinanden historier fra vores liv. Både fra barndom, ungdom, arbejdstid og meget mere. Der er ikke mangel på gode, sjove og spændende historier. Det gav så en tanke om at prøve at få nogen af de historier skrevet ned for bl.a. vores børn og børnebørn, men så sandelig også for alle andre, der kunne have interesse for at læse om en tid, der ikke er mere og få den fortalt af de personer, der har oplevet meget forskelligt her i livet.

Der var derfor ikke langt fra tanke til handling. En lille ’styregruppe’ opfordrede medlemmerne til at skrive en historie om deres liv eller markante tidspunkter i livet. Den opfordring har 17 medlemmer taget aktivt imod og det har skabt baggrunden for denne bogs 22 helt forskellige historier.

Her har de enkelte forfattere hver skrevet en historie, som de gerne vil fortælle til eftertiden baseret på egne erfaringer og oplevelser. Bogen indeholder derfor mange historier med vidt forskellige udgangspunkter, hvilket også kan ses af bogens indholdsfortegnelse.

Der har for bogens historier ikke været en redaktør ind over for at komme med redaktionelle tilråb, ændringer af de enkelte historier eller samle historierne til en rød tråd. Nej, alle har hver især været redaktør for deres egen historie og fortæller den derfor med deres egne ord, synspunkter og holdninger og som de synes historien skal fortælles. Hver fugl synger med sit næb. Det slogan har vi også lagt til grund for denne bogs historier, hvilket gør bogen helt unik og overraskende.

Vi har alle gjort alt for at gøre bogen interessant og læseværdig – og det er den blevet, så du kan godt læne dig tilbage og nyde de ’gamle’ mænds inspirerende historier. Du vil også blive grebet af et tidsmæssigt tilbageblik og sikkert kunne genkende mange tilsvarende ting og hændelser fra dit eget liv, og skulle du tilhøre en yngre generation, så er der med bogens historier garanti for nye indtryk fra en tid før mobiltelefonen, internettet og iPad’en.

Det er også vores håb og ønske at bogen kan give inspiration til andre ’Herreværelser’ rundt om i Danmark.

God fornøjelse med bogen.


Vi vil også gerne her sige tak til VeluxFonden og Kulturudvalget i Fredensborg Kommune for at have givet økonomisk støtte til trykning og udgivelse af vores bog. Det har været en stor faktor for, at bogen nu er en realitet.

Også en tak til Hotel Copenhagen Plaza for udlån af billede til bogens omslag, der viser Library Bar på hotellet.

Sidst, men ikke mindst tak til både ’forfattere’ til bogens historier og alle de frivillige, der har gjort Herreværelsets bogprojekt muligt, bl.a. med korrekturlæsning af de mange historier.

Én af mine kæpheste er, at man skal tale med ældre mennesker.
Vi har så mange vidensbanker, som vi slet ikke bruger.
SØren Pind
20. januar 2018 i Mads og Monopolet

 

Bagsidetekst

”Når du er ung prøver dine bedsteforældre at fortælle dig deres historier, men du hører ikke efter for det interesserer dig ikke. Senere i livet ønsker du, at du havde skrevet ned, hvad de sagde”.

Nu har 17 modne herrer selv skrevet nogle af deres historier ned. Vi har jo alle historier at fortælle. Denne bogs fortællinger er skrevet af pensionerede mænd fra alle sociale samfundslag. I anekdotisk form fortæller de om deres liv og arbejde i en periode, der om nogen kan betegnes som forandringens tidsalder både nationalt og internationalt.

Bogen indeholder 22 helt vidt forskellige og overraskende historier fra de 17 mænds liv eller markante tidspunkter i deres liv, baseret på egne oplevelser og erfaringer fra både Danmark og udlandet.

Derfor er bogen også helt unik, og du kan blandt andet læse om:

Skoletid og barndom oplevet forskellige steder i landet i perioden 1940 – 1970; at vokse op i små kår og alligevel have et godt liv; at vokse op med rod i grænsestridigheder i Sønderjylland i mellemkrigsårene.
Familiesammenføring ved flugt over Øresund under 2. Verdenskrig. Hvordan det er at blive modtaget som nordmand i Danmark.
En sømandspræsts arbejde i Portugal før og under nellikerevolutionen i 70erne; oplevelser i det gamle Sovjetunionen; eventyr i Asien og Australien og et arbejdsliv, der spænder vidt fra større opgaver i den store verden.
…….
og meget mere.

Mange af historierne er illustreret med billeder fra tiden.

Det er et stykke af Danmarks nyere historie, der rulles ud i denne bog. En periode hvor Danmark hastigt udviklede sig fra at være et landbrugsland til et højteknologisk samfund. En periode hvor der også skete store forandringer i Europa.

På den baggrund bliver fortællingerne ikke blot private beretninger, men personlige vidnesbyrd om den tid de 17 mænd har levet i, med de glæder, sorger, sejre og nederlag, som er et fælles vilkår for alle, og som skaber hele mennesker.

Det er vores håb og ønske, at bogen kan være med til at beskrive en tid, der er gået og give stof til eftertanke.

Har du et familiemedlem eller kender du nogen, der kunne have gavn og glæde af at læse disse bedstefædres levende historier, er det den helt rette bog for dem. De yngre generationer vil få et spændende tilbageblik og måske lysten til at lytte til deres egne bedsteforældre – mens tid er.