Dameværelsets møder efteråret 2020

Torsdag den 15. oktober 2020
Vi får besøg af kunstfotografen Grit Sanders
Læs mere her

Torsdag den 19. november 2020
Ove G. Kristensen fortæller om IT-sikkerhed på nettet og mobiltelefonen.

Torsdag den 17. december 2020
Årets julefrokost. Nærmere information senere både om pris, indhold og tilmelding